formaʹlstadieteorin, pedagogisk-metodisk teori enligt vilken inlärning sker i en bestämd sekvens av mentala processer. Som teorins upphovsman anges J.F. Herbart

(20 av 138 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteraturanvisning

A. Lilius, Skolpedagogikens huvudfrågor ( 3:e upplagan 1946).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, formalstadieteorin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/formalstadieteorin