fornminnesinventering, systematisk terrängrekognoscering för registrering av fasta fornlämningar. Uppteckning av fornlämningar inleddes i Sverige med 1600-talets ”Rannsakningar om antikviteter”.

(19 av 130 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteraturanvisning

E. Floderus & K.A. Gustawsson, ”Fasta fornlämningar”, i A. Schück & B. Thordeman (utgivare), Ad patriam illustrandam ( 1946);
K.-G. Selinge, ”Det närvarande förflutna”, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museers årsbok 1987–88.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fornminnesinventering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fornminnesinventering