E. Floderus & K.A. Gustawsson, ”Fasta fornlämningar”, i A. Schück & B. Thordeman (utgivare), Ad patriam illustrandam ( 1946);
K.-G. Selinge, ”Det närvarande förflutna”, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museers årsbok 1987–88.
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fornminnesinventering/litteraturanvisning