Kulturmiljövård, regeringens proposition 1987/88:104;
E. Floderus & K.A. Gustawsson, ”Fasta fornlämningar”, i A. Schück & B. Thordeman ( utgivare), Ad patriam illustrandam ( 1946);
C. Meschke, ”Fornminneslagen”, i Sverker Jansson & B. Lundberg (utgivare), Med arkeologen Sverige runt ( 3:e upplagan 1987).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fornminneslagstiftning/litteraturanvisning