forskningspolitik, den politiska process som resulterar i de av regering och riksdag fastlagda riktlinjerna för hur främst den med offentliga medel finansierade forskningen skall inriktas, organiseras och dimensioneras. En helhetssyn på dessa frågor i ett nationellt perspektiv utgör grundvalen för olika samhällsorgans delbeslut om vilken forskning som skall bedrivas, forskningens finansiering och organisation, forskarutbildning, forskningsinformation och forskningsresultatens förmedling till näringsliv och samhälle.

Forskning som ett särskilt politikområde är i Sverige en sentida företeelse. Termen forskningspolitik kom i bruk först i

(80 av 581 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Carl-Gustaf Andrén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, forskningspolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/forskningspolitik