fossil (av latin foʹssilis ’uppgrävd’, ’utgrävd’, ’grävd’), petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg. Ordet fossil kan också användas som adjektiv,

(35 av 248 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bevaringsmöjligheter

Sannolikheten för att en organism skall bevaras som fossil är utomordentligt liten, eftersom naturens kretslopp kräver omsättning av döda djurs och växters beståndsdelar. Fossilbildning, fossilisering, innebär alltså undantag från det normala. Mjukdelar, som hud och hår, samt oomvandlat trä finns bevarat bara i unga lager. Den bakteriella nedbrytningen har då hindrats eller avbrutits genom att den döda organismen hamnat i en biologiskt inaktiv miljö, t.ex. i djupet av en mosse eller i en asfaltsjö, eller varit utsatt för nedfrysning eller

(80 av 727 ord)

Ovanliga fossilmiljöer

Vissa lager med speciellt välbevarade eller speciellt ovanliga fossil har en extra stor biologisk informationskraft; de fungerar som titthål in i annars okända världar. Från flera sådana fossillokaler är hundratals fossila arter kända, och kända bara från denna enda plats på jorden.

Ediacarafaunan är en senprekambrisk (ca 580–542 miljoner år gammal) association av egendomliga flercelliga organismer, känd från bl.a. Namibia, södra Australien och Newfoundland. De marina organismerna, som helt saknat hårdvävnad och som bevaras som avtryck, kan representera tidigt utdöda

(80 av 589 ord)

Metodik

Man skiljer ofta mellan makrofossil, som man kan upptäcka med blotta ögat, och mikrofossil, fossil eller fossildelar som det krävs mikroskop för att se och

(25 av 177 ord)

Användning av fossil

Fossilen har sin givna plats vid tolkningen av livets historia och enskilda organismgruppers utvecklingshistoria. De ger också en ytterligare tidsdimension till discipliner som ekologi och biogeografi. Fossilen kan även ge direkta upplysningar om forntida klimat. Förhållandet

(36 av 255 ord)

Äldre uppfattningar om fossil

Naturfolk har i alla tider uppmärksammat fossil och använt dem som lyckobringande amuletter o.d. Under medeltiden avfärdades de ofta som naturens nycker eller djävulens påfund, men sannolikt insåg enstaka observanta personer tidigt sambandet mellan t.ex. levande musslors skal och fossila musselskal. Det dröjde dock till renässansen och

(47 av 331 ord)

Medverkande

  • Anita Löfgren

Litteraturanvisning

Rhona M. Black, The Elements of Palaeontology (2:a upplagan 1988);
D.E.G. Briggs & P.R. Crowther (utgivare), Palaeobiology – A Synthesis (1990);
Chen Jun-yuan m.fl., ”Fossilized Soft-bodied Fauna”, National Geographic Research & Exploration 1991;
E.N.K. Clarkson, Invertebrate Palaeontology and Evolution (2:a upplagan 1986);
E.M. Friis, ”Dækfrøede planter fra Øvre kridt”, Fauna och flora 1984;
S.J. Gould, Livet är underbart (svensk översättning 1990);
M.J.S. Rudwick, The Meaning of Fossils (2:a upplagan 1985);
A. Seilacher, ”Organismic Construction in the Proterozoic Biosphere”, Lethaia 1989.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fossil. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fossil