fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

Vissa sjukdomar som upptäcks hos fostret med hjälp av fosterdiagnostik kan

(25 av 178 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Metoder

Man skiljer mellan icke-invasiva och invasiva diagnostiska metoder. Icke-invasiva metoder omfattar

(11 av 36 ord)

Icke-invasiva metoder

Man har eftersträvat att utveckla icke-invasiva tester som möjliggör upptäckt av graviditeter med ökad risk, så att invasiva procedurer såsom fostervattensprov kan begränsas till sådana graviditeter.

Vid ultraljudsundersökning i 12:e till 14:e graviditetsveckan kan man

(35 av 247 ord)

Invasiva metoder

De vanligaste invasiva metoderna är fostervattensprov och moderkaksprov. Ovanligare metoder är undersökning av fostret med kikarinstrument (fetoskopi) samt blodprov respektive vävnadsprov från fostret. Invasiva undersökningar medför en ökad risk för missfall.

(31 av 221 ord)

Etiska aspekter

Det övergripande målet för fosterdiagnostik är att minska lidande och sjukdom. Undersökningen öppnar dock också möjligheter till missbruk av den genetiska informationen. Bland annat följande problem måste kontinuerligt beaktas:

1) Flertalet undersökningar är abortinriktade, det vill säga de avser att ge underlag för ställningstagande om abort, medan endast ett fåtal tjänar fostrets intressen. Abort på grund av avvikelse hos fostret (selektiv abort) kan leda till att samhället nedvärderar människor med medfödda handikapp. Mot detta kan hävdas att nedvärdering sällan förekommer

(80 av 600 ord)

Medverkande

  • Göran Rybo
  • Jan-Otto Ottosson
  • Jörgen Malmquist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fosterdiagnostik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fosterdiagnostik