fotogrammetriʹ, bildmätning, mätning i fotografiska bilder av storlek, form och läge hos fotograferade objekt. När annan information hämtas ur bilderna talar man om bildtolkning (se även fjärranalys och

(28 av 193 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bilder och kameror

Fotogrammetrin använder mätbilder, dvs. fotografiska bilder från mätkameror, vilkas avbildningsgeometri är mycket noga bestämd.

(14 av 93 ord)

Bearbetning av bilder

Flygbilden är en centralprojektion och har inte en kartas egenskap att vara skalriktig. Läget av markens olika objekt i flygbildens plan beror på terrängens höjdformer. Vidare kan bilden ha tagits med lutande (ej lodrät) kameraaxel. Flygbilden kan rektifieras. Den kopieras då

(41 av 288 ord)

Fotokartor

En fotokarta innehåller flygbilden omformad till skalriktighet. Fram till 1960-talet gjordes

(11 av 78 ord)

Historik

Fotogrammetrin utvecklades i mitten av 1800-talet då fotografiska bilder blev tillgängliga för mätningar. År 1858 utförde Félix Nadar

(18 av 128 ord)

Medverkande

  • Hans-Fredrik Wennström

Litteraturanvisning

Flygbildsteknik och fjärranalys, utgiven av Nämnden för skoglig flygbildsteknik ( 1980);
B. Hallert, Fotogrammetri ( 2:a upplagan 1964).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fotogrammetri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fotogrammetri