För Frankrikes äldsta konst, se grottkonst, keltisk konst, merovingisk konst och

(11 av 13 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medeltiden

Redan i början av 1100-talet blev Frankrike ett av de mest betydande länderna i fråga om kyrklig konst, och när den gotiska stilen vid seklets slut började prägla även bildkonsten blev Frankrike Europas ledande land även på detta område. Den ställningen förstärktes under 1200-talet, och när Italien under 1300-talet övertog ledningen inom bildkonsten fortsatte den franska konsten att fungera som föredöme i Västeuropas övriga länder. Även den realistiska strömningen i Västeuropas 1400-talskonst hade sin utgångspunkt i Frankrike, närmare bestämt i

(80 av 843 ord)

Renässans, barock och rokoko

Tre tydliga bildtraditioner fanns i Frankrike kring år 1400: den provensalska med rötter i italienskt trecento, den gotiska, som utvecklats främst i Paris, och den nederländsk-burgundiska, som efter hand fick allt större inflytande i centrala Frankrike. Den sköna realism som Claus Sluter utvecklat i Dijon fick rik efterföljd i franska gravmonument, med en kulmination i monumenten i Brou (i Bourg-en-Bresse) och Saint-Denis. Men motsvarande tendens visade sig också i bokmåleriet, bl.a. i tideböcker för hertigen av Berry, utförda troligen i

(80 av 1360 ord)

Nyantik, realism och romantik

Ett helt nytt förhållande till den klassiska antiken utvecklades under 1700-talets sista decennier främst i arkitekturen, men också inom bildkonsten, där J.L. David inledde den stränga nyantiken med målningar ur det gamla Roms historia. David blev med franska revolutionen politiskt ledande inom konstlivet. Vid sidan av historiska

(47 av 330 ord)

Friluftsmåleri och impressionism

Med andäktig idealism skildrade J.-F. Millet den enkla lantbefolkningens mödosamma vardag. Hans verk skiljer sig i form från den omedelbara verklighetsskildring som gör sig alltmer gällande efter 1860, bl.a. i friluftsmåleriet, med landskapsmålare som Eugène Boudin och J.B. Jongkind. De senare spelade en roll för den unge Claude Monet, som tagit

(51 av 359 ord)

Tidigt 1900-tal, modernism

Det var främst i Frankrike som 1900-talets modernism först utvecklades. Primitivismen hos Gauguin och färgsystematiken hos Seurat återkommer hos fauvisterna, som framträdde 1905 med ett subjektivt färgstarkt och dekorativt måleri. Till dem hörde André Derain, Raoul Dufy, Georges Rouault, Maurice de Vlaminck och Albert Marquet, samt Henri Matisse, vars konst kom att få ett vidsträckt inflytande över yngre måleri världen över. Georges Braque hörde till dem, men kom några år senare, tillsammans med Picasso, att utveckla kubismen med viktiga utgångspunkter

(80 av 572 ord)

Medverkande

  • Sven Sandström
  • Torkel Eriksson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Konst. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frankrike/konst