(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medeltiden

Den äldsta bevarade litteraturen på franska är från 800-talet och utgörs av religiösa texter översatta från latin. Först med den fullt utvecklade feodalismen på 1000-talet uppstod mer betydande originaldiktning. Eposet var den viktiga genren. Äldst är eposen om krigsdåd, chansons de geste. Flera av dem har Karl den store som centralgestalt, andra greven Vilhelm av Toulouse. Mästerverket,

(57 av 403 ord)

Renässansen

Med Ludvig XI (regent 1461–83) stabiliserades det politiska läget i Frankrike. Inflytandet från den italienska renässansen var tydligt. Les rhétoriqueurs (verksamma 1450–1520) drev formkulten långt. Clément Marot sökte

(28 av 198 ord)

Barock och préciosité

Religionskrigen skärpte motsättningarna i samhället och satte sin prägel på litteraturen. Hugenotten Guillaume du Bartas skrev kristna epos, t.ex. ”La Sepmaine, ou Création du monde” (’Veckan, eller världens skapelse’, 1578), och

(31 av 215 ord)

Franskklassicismen

Salongerna hade som mål förfining av sederna och rening av språket. Kravet på ett mer tuktat språk – som innebar en brytning med renässansens ideal, det rika språket – framfördes också utanför salongerna, av bl.a.

(35 av 250 ord)

Upplysningen

Under 1700-talets första hälft slog de idéer igenom som utvecklats av Descartes och hans efterföljare. Grundtanken var att människan i kraft av sitt förnuft kan skapa en bättre värld och nå personlig lycka. Sekulariseringen var nu ett faktum. Litteraturen fick till uppgift att föra ut upplysningsidéerna; viktiga

(47 av 332 ord)

Förromantik och nyklassicism

Vid mitten av 1700-talet visade sig en reaktion mot förnuftstron och mot klassicismens absoluta smakbegrepp. Borgarklassen hade vuxit till i styrka och med den tron på individen. Montesquieu hävdade i ”Om lagarnas anda” att ett folks samhälle och moral

(39 av 274 ord)

1800-talet

Den lyriska och den psykologiska romanen, representerad av bl.a. Madame de Staël, Chateaubriand och Benjamin Constant, kan sägas utgöra den första av 1800-talsromanens stora etapper. Kring 1820 kom den franska romantikens relativt sena genombrott. Romantikerna ville nå djupare insikter än sina föregångare, ville i fria och experimentella former vara visionära och gestalta livets förvirrande mångfald. Genom myter och symboler, och med hjälp av fantasin, skulle man skaffa sig djup kunskap om en värld som betraktades som en levande organism. Romantiken

(80 av 709 ord)

1900-talet

Parnasslyrik, realism, naturalism och symbolism dominerade alltså det sena 1800-talet, och var i mycket kronologiskt parallella. Kring sekelskiftet hade naturalismen spelat ut sin roll. 1900-talet kom att karakteriseras av en väldig mångfald, olika ”ismer” vilka ofta var svåra att skilja åt. Detta sammanhängde med att författarna mer än tidigare sökte det specifika personliga uttryck som skulle göra rättvisa åt den egna verklighetstolkningen. De båda världskrigen, upptäckten av det omedvetnas betydelse, övertygelsen att språk och verklighet ej så väl svarar mot

(80 av 578 ord)

Medverkande

  • Bernt Olsson
  • Magnus Röhl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteratur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frankrike/litteratur