frihandel, internationell handel som är fri från myndighetsingrepp såsom tullar, kvoter eller andra bestämmelser.

Frågan om frihandel eller protektionism är den bästa handelspolitiken för ett land har diskuterats bland nationalekonomer alltsedan Adam Smith. Det är sedan länge klarlagt att under vissa villkor blir nationalprodukten alltid större med frihandel än utan någon

(51 av 358 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Frihandel förekom sällan före industrialismens genombrott, eftersom tullar utgjorde en av de viktigaste inkomstkällorna för statsmakten beroende på att penninghushållningen var begränsad och tulluppbörden relativt enkel. I många fattiga länder utgör tullar av dessa skäl fortfarande en viktig inkomstkälla för staten.

Under främst 1600- och 1700-talen tillämpade de flesta europeiska länder en merkantilistisk handelspolitik då de använde importhinder och exportbefrämjande åtgärder för att skapa exportöverskott och därigenom kunna ackumulera guld och silver.

(72 av 502 ord)

Medverkande

  • Harry Flam
Källangivelse
Nationalencyklopedin, frihandel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frihandel