frimärke (jämför danska frimærke egentligen ’märke för fri befordran’), frankotecken som utges av Posten och används för att erlägga befordringsavgift för försändelser eller avgifter för andra postala tjänster. Frimärket sätts på försändelsen

(32 av 223 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Frimärken för betalning av brev infördes i Sverige 1 juli 1855 efter förebild från Storbritannien, där frimärken och enhetsporto på förslag av Rowland Hill införts 1840. Tidigare hade brevportot varit beroende dels av brevets vikt,

(35 av 244 ord)

Frimärkstillverkning

Alltsedan frimärken infördes i Storbritannien 1840 har olika metoder tillämpats för

(11 av 78 ord)

Tryckmetoder i Sverige

De första svenska frimärkena utgavs 1855. De trycktes i boktryck, en metod som allmänt användes fram till 1891, då koppartryck infördes. De båda tryckmetoderna löpte

(25 av 178 ord)

Frimärkspapper

Frimärkspapperet var handgjort lumppapper från Riksbankens pappersbruk i Tumba fram till 1886. Ett bättre maskingjort papper

(16 av 112 ord)

Frimärksmotiv

Regentporträtt, riksvapen och valörsiffror utgjorde de vanligaste motiven på 1800-talets tidiga frimärken. Man ville framhäva det egna landets nationalsymboler, och för Postens del

(23 av 159 ord)

Frimärksvärdering

Frimärksvärdering innebär att värdet av ett filatelistiskt objekt bestäms med hänsyn till dess kvalitet,

(14 av 96 ord)

Frimärkskataloger

En frimärkskatalog innehåller vanligtvis en kronologisk förteckning över värdet m.m. på ostämplade och stämplade frimärken

(15 av 105 ord)

Frimärksutställningar

Vid frimärksutställningar ges filatelister tillfälle att ställa ut sina samlingar för bedömning av

(13 av 91 ord)

Medverkande

  • Jan Billgren
  • Lars Löwenberg
  • Robert Mattson
  • Sven Carlin

Litteraturanvisning

B. Lewis, Stamps! A Young Philatelist’s Guide ( 1990);
L. Löwenberg, Det är roligt att samla frimärken ( 3:e upplagan 2001);
Robert Mattson, Frimärkets historia ( 1990);
Gilbert Svenson, Stildrag hos våra frankotecken 1–2 ( 1969–73);
S. Tullberg, Frimärkenas Sverige och Sveriges frimärken ( 1975).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, frimärke. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frimärke