funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925. Denna går emellertid tillbaka på en djupare förändring i arkitekturen redan under 1800-talet, en reaktion mot den hävdvunna uppfattningen att man utgick från ett antal fasta hustyper (t.ex. den fyr- eller sexdelade planens typer) som kunde tillämpas för olika ändamål. Mot detta hävdade den engelska villaarkitekturen en additiv princip med rötter i medeltida byggande: varje rum formades för sin uppgift, rum lades till

(75 av 532 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

I konsthantverk och design

Samma formprinciper som inom arkitekturen tillämpades också för produktdesign. Nya förutsättningar hade skapats av den industriella serieproduktionen. Formgivarna sökte nya standardtyper, frigjorda från historiska

(24 av 171 ord)

I modet

Någon funktionalismens modedräkt i vedertagen mening har inte funnits, men de samtida

(12 av 80 ord)

Medverkande

  • Björn Linn
  • Tonie Lewenhaupt

Litteraturanvisning

R. Banham, Theory and Design in the First Machine Age ( 1960);
B. Linn, ”Är framsteg möjliga?”, AT/Arkitekttidningen 1988;
G. Lundahl ( utgivare), Nordisk funktionalism ( 1980);
Gregor Paulsson & Nils Paulsson, Tingens bruk och prägel ( 1956);
P.G. Råberg, Funktionalistiskt genombrott ( 2:a upplagan 1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, funktionalism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/funktionalism