fyʹsisk antropologi, det biologiska studiet av människan i hennes naturliga och sociala miljö. Den fysiska antropologin syftar till att förstå och kartlägga både människosläktets gemensamma biologiska karakteristika och dess biologiska variation genom att dels utforska artens utvecklingshistoria, dels relatera genetiska variationer inom arten till skillnader i den naturliga och sociala miljön. Liksom kulturantropologin uppstod den fysiska antropologin som självständigt ämne under 1800-talets senare hälft utifrån ett tidigare mer diffust intresse för människans och

(73 av 517 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jan Ovesen

Litteraturanvisning

L. Beckman, Arv och arvsrisker hos människan ( 1983);
L. Cavalli-Sforza & W.F. Bodmer, The Genetics of Human Populations ( 1971);
R. Dyson-Hudson & M.A. Little (utgivare), Rethinking Human Adaptation: Biological and Cultural Models ( 1983);
G.A. Harrison m.fl., Human Biology: An Introduction to Human Evolution, Variation, Growth and Ecology ( 2:a upplagan 1977);
R. Leakey & T. Lewin, People of the Lake ( 1979);
J. Reader, Missing Links: The Hunt for Earliest Man ( 2:a upplagan 1988);
S.L. Washburn & R. Moore, Ape into Human: A Study of Human Evolution ( 1980);
B. Williams, Evolution and Human Origins: An Introduction to Physical Anthropology ( 1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fysisk antropologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fysisk-antropologi