(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och klimat

Topografiskt sett har Gästrikland en utpräglad övergångskaraktär mellan å ena sidan det mellansvenska låglandets slätter och å andra sidan det nordsvenska inlandets norrlandsterräng. Det ger en säregen kontrastrikedom och naturskönhet åt landskapsbilden.

Slättlandskapet i östra och södra Gästrikland är den förhärskande landformstypen. Här möts utan synbar gräns det mellansvenska låglandet

(50 av 351 ord)

Växtliv

Gästrikland är ett skogslandskap; 75 % av dess yta täcks av skog. Myrmarker är också mycket vanliga. Barrskogen dominerar och hyser såväl tall som gran. Björkar är också vanliga. Eken har några spridda förekomster

(33 av 231 ord)

Djurliv

Det finns ca 30 arter däggdjur i Gästrikland. Till de vanligare hör älg, rådjur, rödräv, ekorre, skogshare, skogsmård, hermelin, mink och småvessla. Skogslämmel är här nära sin sydgräns, medan grävling, fälthare och igelkott representerar de sydliga arter som numera når även norr

(42 av 297 ord)

Kulturlandskapet

Gästrikland ligger till största delen utanför norrlandsterrängens gräns, men i det flacka landhöjningslandskapet är endast mindre delar intensivt utnyttjade till åkerbruk. Stora delar av områdena längs kusten täcks av morän och

(31 av 215 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gästrikland/naturlandskap-och-kulturlandskap