Göteborg, kommun i Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 448 km

(11 av 24 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Natur

Berggrunden i östra Göteborg består huvudsakligen av nästan två miljarder år gamla gnejser, som är kraftigt uppspruckna och bildar ett spricklandskap med plintliknande höjder och mellanliggande dalgångar. Bergskrönen har eroderats av inlandsis,

(32 av 225 ord)

Befolkning

Befolkningsutvecklingen i Göteborgsregionen under efterkrigstiden har inneburit stora förändringar i regionens olika delar.

image/svg+xml

Göteborg. Källa:SCB.

I ett första skede ökade befolkningen i

(23 av 160 ord)

Näringsliv

Göteborg är näst Stockholm Sveriges mest betydande industristad, och tillverkningsindustrin bidrar med drygt 13 procent av samtliga arbetstillfällen. Göteborg är också betydande handels- och sjöfartsstad, med Sveriges största hamn, och näringsgrenarna handel och transporter svarar

(35 av 245 ord)

Kommunikationer

Göteborg är knutpunkt för Västsveriges landsvägs- och järnvägsnät och har dessutom bilfärje- och passagerartrafik med båt till Danmark

(18 av 124 ord)

Medverkande

  • Carl-Johan Nordblom
  • Gunilla Björklund
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Göteborg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/göteborg