Gambia, stat i Västafrika; 11 300 km2, 2,4 miljoner invånare (2020).

(11 av 74 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Gambia domineras helt av floden Gambia och består av en smal landremsa på ömse sidor om floden. Landskapet består mestadels

(20 av 140 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Gambia domineras helt av floden Gambia och består av en smal landremsa på ömse sidor om floden.

(17 av 115 ord)

Klimat

Gambia har ett tropiskt savannklimat med en relativt lång torrtid (november–maj), som

(12 av 85 ord)

Växt- och djurliv

Större delen av landet täcks av guineasavann, dvs. torra marker med ca 2 m högt gräs och grupper av mest låga och färre högre lövfällande träd. Under torrtiden fäller de flesta träden sina blad, och gräset

(36 av 249 ord)

Naturskydd

Det finns tre nationalparker och ett par reservat, varav den lilla

(11 av 24 ord)

Befolkning

 Landet är tätt befolkat och har en för västafrika hög urbaniseringsgras; 2019 bodde 61 procent av befolkningen i städer. De två största städerna 2014 var Kanifeng (382 100 invånare) och Brikama (95 000).

För uppgifter om livslängd och

(38 av 255 ord)

Språk

Engelska var det officiella språket till 2014, då president Yahya Jammeh

(11 av 46 ord)

Religion

Sunniislam är den dominerande religionen i Gambia, och omfattar ca 90 % av befolkningen. Majoriteten av Gambias muslimer är sufier av den malikitiska rättsskolan. Islam kom till Gambia på 1000-talet med berbiska handelsmän

(33 av 225 ord)

Utbildning

Nioårig primärskola/grundskola infördes i Gambia 2002. Barnen börjar i skolan vid sju års ålder. År 2010

(16 av 111 ord)

Sociala förhållanden

Gambia är, även med afrikanska mått mätt, ett väldigt fattigt land. Omkring hälften av befolkningen lever i fattigdom (under 2 US dollar per dag). Dock har nio av tio

(29 av 201 ord)

Näringsliv

Även i ett afrikanskt perspektiv är Gambias nationella ekonomi mycket svag. Landets handelsbalans har med få undantag visat underskott sedan mitten av 1970-talet. Regimen

(24 av 168 ord)

Turism och gastronomi

Turismen har stor betydelse för Gambias ekonomi; 2013 var antalet turister ca 170 000 personer. Svenska intressenter spelade en viktig roll i den första uppbyggnadsfasen av Gambias turism och efter Storbritannien står Skandinavien fortfarande för de flesta turisterna.

(38 av 261 ord)

Kommunikationer

Kommunikationsnätet i Gambia baseras på landets läge runt floden Gambias nedre lopp. Oceangående fartyg

(14 av 97 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Gambia är mycket liten (2 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns

(15 av 99 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Enligt författningen som trädde i kraft 1997 delas makten mellan verkställande, lagstiftande och dömande myndigheter. Den

(16 av 108 ord)

Politik

Yahya Jammeh, som tog makten i en militärkupp 1994, segrade i de fyra första presidentvalen som hölls under den nya författningen. I valet 1996 fick han nära 56 procent av rösterna och 2001 knappt 53 procent. Det parti som Jammeh grundat, Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC), fick en stor majoritet i parlamentsvalen 1997 och 2002. I presidentvalet 2006 fick Jammeh drygt 67 procent av rösterna och APRC vann året efter 42 av

(74 av 495 ord)

Rättsväsen

När Gambia blev självständigt 1965 fortsatte man att tillämpa alla lagar

(11 av 61 ord)

Försvar

Försvaret omfattar 800 man värvad trupp och är organiserat i två

(11 av 27 ord)

Musik

Trots sin ringa storlek har Gambia rika musiktraditioner. Sedan lång tid tillbaka är större delen av befolkningen islamiserad, varför arabiska musikimpulser är märkbara tillsammans

(24 av 166 ord)

Förhistoria

Mycket litet arkeologiskt arbete har utförts i Gambia. I västra Afrika har man inte

(14 av 93 ord)

Historia

Från 1200-talet till slutet av 1400-talet ingick nuvarande Gambia i Maliriket. År 1455 upptäckte portugiserna Gambiafloden, och snart anlände handelsmän, guldletare och slavjägare till nedre Gambia. Emellertid överlät portugiserna 1588 handelsrättigheterna till engelska köpmän. Under 1600- och 1700-talen försökte britterna utveckla handelsförbindelserna i området, men hamnade i upprepade konflikter med fransmännen, som 1681 hade etablerat sig på norra sidan av Gambiafloden vid Albreda, mittemot det brittiska Fort James. Först 1783 säkrade britterna rättigheterna till Gambiafloden, och Frankrike fick rätt till

(80 av 1074 ord)

Medverkande

 • Agnes Andersson
 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
E. Edberg, Guide till naturen i Gambia (2:a upplagan 1983);
D. Gledhill, West African Trees (1972);
J. Hutchinson & J.M. Dalziel, Flora of West Tropical Africa (2:a uppl., 1954–72);
J. Vestergaard Jensen & J. Kirkeby, The Birds of The Gambia – An Annotated Check-list and Guide to Localities in Gambia (1980).
Förhistoria:
B.W. Andah & A. Ikechukwu Opoke (utgivare), Foundations of Civilization in Tropical Africa (1987).
Historia:
A. Hughes & D. Perfect, A Political History of The Gambia, 1816–1994 (2006);
P. Sonko-Godwin, Social and Political Structures in the Precolonial Period: Ethnic Groups of the Senegambia Region (1997);
P. Sweeney (utgivare), The Gambia and Senegal (2:a upplagan 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Gambia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gambia