Gamla Uppsala, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 19 091 invånare (2016). Gamla Uppsala består av odlad slättbygd längs nedre Fyrisån. Slätten är genombruten av en markant rullstensås och numera tättbebyggd i södra delen, medan den nordöstra

(40 av 274 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kungshögarna

Gamla Uppsala domineras av de tre stora kungshögarna, 55–70 m i diameter, och den s.k. Tingshögen. De tre stora högarna vilar på ett lerlager på åsen, som grävts ner runt om för att förstärka intrycket av högarna. Den 8 m höga Östhögen undersöktes 1847 och den 11 m höga Västhögen 1874. Den 7 m höga mitthögen sonderades 1925 och Tingshögen 1989–90. Både Öst- och Västhögen innehöll hårt förbrända rester av furstliga

(71 av 478 ord)

Historia

Tidiga skriftliga källor visar att Gamla Uppsala redan under forntiden var vittberömt i Norden som säte för sveakungarna

(18 av 128 ord)

Medverkande

  • Birgit Arrhenius
  • Bo Gräslund
  • Klas-Göran Selinge
  • Mats Bergman

Litteraturanvisning

B. Arrhenius, ”Regalia in Svealand in early medieval times”, Tor 1995;
A.C. Bonnier, ”Gamla Uppsala – från hednatempel till sockenkyrka”, i O. Ferm (utgivare), Kyrka och socken i medeltidens Sverige (1991);
S. Lindqvist, Uppsala högar och Ottarshögen (1936);
E. Nordahl, –templum quod Ubsola dicitur–: I arkeologisk belysning (1996);
S. Rahmqvist, ”Gamla Uppsala by – Upplands största”, i N. Cnattingius & T. Nevéus (utgivare), Från Östra Aros till Uppsala (1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Gamla Uppsala. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gamla-uppsala