genre [svenskt uttal ʃaʹŋər] (franska, av latin geʹnus, se vidare genus

(11 av 22 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteratur

Inom litteraturstudiet har termen genre stundom fått åsyfta de litterära ”naturformerna” lyrik, epik och dramatik. De har då närmast uppfattats som ett slags ideella urbilder. I praktiken har de uppträtt i en mängd skilda varianter. Numera brukar termen förbehållas en diktart av mera utpräglad, avgränsad och samtidigt någorlunda stabil karaktär. Klassificeringen av enskilda diktgenrer har skett på mycket skiftande grunder. Än har den byggt på mera yttre kriterier, som versformen, än på ämnets egenskaper, speciella motiv o.d.

I sin för

(80 av 617 ord)

Folkloristik

Inom folkloristiken har genom tiderna uppställts åtskilliga genresystem, alltsedan bröderna Grimm på 1810-talet särskilde sagor och sägner. En viktig insats gjorde under 1930-talet

(23 av 158 ord)

Bildkonst

Inom bildkonsten avses med genre dels någon av ett antal etablerade motivtyper med därtill hörande framställningsformer, dels en bestämd bland dessa:

(21 av 146 ord)

Film

En filmgenre är en grupp filmer med snarlika motiv, teman, rollkaraktärer och berättarmönster. Till de mest lättigenkännliga och

(18 av 124 ord)

Medverkande

  • Jan Aghed
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Peter Hallberg
  • Sven Sandström

Litteraturanvisning

Litteratur:
I. Behrens, Die Lehre von der Einteilung der Dichtkunst ( 1940);
E. Sloth Carlsen, De litterære genrer ( 1962);
Peter Hallberg, Litterär teori och stilistik ( 3:e upplagan 1983).
Folkloristik:
H. Bausinger, Formen der ”Volkspoesie” ( 1968);
L. Bødker, Folk Literature: Germanic ( 1965);
L. Honko, ”Folkloristic Theories of Genre”, i A.-L. Siikala (utgivare), Studies in Oral Narrative ( 1989);
C.W. von Sydow, ”Prosa-folkdiktningens kategorier”, i A.B. Rooth (utgivare), Folkdikt och folktro ( 1971).
Bildkonst:
W. Hütt, Das Genrebild ( 1955).
Film:
B.K. Grant ( utgivare), Film Genre Reader ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, genre. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genre