genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer. Termen har kommit att användas även för avancerade metoder att undersöka genom-DNA.

Gentekniken är en viktig gren

(30 av 214 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hybrid-DNA-teknik (rekombinant-DNA-teknik)

Hybrid-DNA-tekniken utgör hörnstenen i gentekniken. Den gör det möjligt att fritt flytta (transplantera) gener mellan levande organismer. Med teknikens hjälp kan gener överföras från en individ eller en art till en annan. Genom ingreppet kan mottagaren förvärva nya egenskaper. Organismer som mottagit främmande genetisk information brukar kallas transgena organismer.

Ursprungligen användes hybrid-DNA-tekniken företrädesvis för att överföra gener till enkla organismer som bakterier och jästsvampar. Senare har framsteg gjorts i att överföra gener även till högre organismer, inklusive växter, djur och

(80 av 2581 ord)

Avläsning av DNA-molekylens sammansättning (DNA-sekvensering)

Under 1970-talet utvecklades effektiva metoder för att bestämma nukleotidernas ordningsföljd i DNA (sekvensering). Dessa metoder har revolutionerat den biologiska och biomedicinska forskningen eftersom de gör det möjligt att studera genernas uppbyggnad, att karakterisera olika typer av mutationer (t.ex. vid ärftliga sjukdomar) samt att förutsäga sammansättningen hos det protein

(48 av 338 ord)

Tillverkning av DNA på konstgjord väg

Sedan lång tid tillbaka har det funnits metoder för att på kemisk väg koppla samman enstaka nukleotider så att korta DNA-kedjor uppstår.

(22 av 152 ord)

PCR-metoden

Med PCR-metoden (engelska polymerase-chain-reaction) kan DNA mångfaldigas i provröret. Detta sker med hjälp av en speciell form av enzymet DNA-polymeras, och förökningen kan göras selektivt så att endast en enstaka gen eller delar av en

(35 av 244 ord)

Metoder för att spåra förändringar i DNA och RNA samt för att mäta mRNA-mängder

En viktig del av genforskningen är inriktad på att spåra och påvisa förändringar i DNA samt att mäta genuttryck, dvs att mäta hur stor mängd av mRNA från varje enskild gen som bildas i en organism, en

(37 av 264 ord)

Etiska frågor kring gentekniken

Då hybrid-DNA-tekniken introducerades i början av 1970-talet befarade många att den skulle kunna få allvarliga, negativa följdverkningar, t.ex. att genetiskt förändrade bakterier skulle kunna uppkomma av misstag och på grund av

(31 av 215 ord)

Lagstiftning

Svensk lagstiftning beträffande genteknik diskuterades och utreddes under 1980-talet. I början

(11 av 77 ord)

Medverkande

  • Ulf Arvidsson
  • Ulf Pettersson

Litteraturanvisning

H. Brändén, Genteknik, kloning och stamceller (2004).
Litt.
Genteknik: En utmaning, SOU 1992:82;
C. Zetterberg,Miljörättslig kontroll av genteknik (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, genteknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genteknik