proteiʹner (en bildning till grekiska prōteuō [-tɛuʹ-] ’vara den förste’), tidigare kallade

(12 av 94 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Proteinernas funktioner

Proteinerna har en mängd livsnödvändiga funktioner och grupperas ofta efter dessa.

(11 av 35 ord)

Transportproteiner

Blodets plasma innehåller en rad proteiner som transporterar näringsämnen och nedbrytningsprodukter,

(11 av 55 ord)

Förrådsproteiner

Myoglobin är ett förrådsprotein i muskelcellers cytosol, vilket binder och frisätter

(11 av 27 ord)

Receptorproteiner

Proteiner som specifikt kan binda en annan förening, en ligand, kallas

(11 av 67 ord)

Strukturproteiner

Proteinerna i denna grupp har en stödjande och sammanhållande funktion. Molekylerna

(11 av 62 ord)

Kontraktila proteiner

De viktigaste är aktin och myosin som svarar för sammandragningen (kontraktionen)

(11 av 27 ord)

Enzymer

Nästan alla kända enzymer (mer än 4 000 år 2009) är proteiner.

(12 av 37 ord)

Försvarsproteiner

Proteiner ansvarar också för organismens försvar mot främmande bakterier och virus.

(11 av 27 ord)

Reglerande proteiner

Dessa proteiner påverkar aktiviteter i celler och organ. Flera hormoner ingår

(11 av 28 ord)

Proteinernas struktur

Att proteiner kan ha så många varierande funktioner beror på deras olika strukturer. Den detaljerade kartläggningen av en proteinmolekyls struktur bidrar ofta till att dess funktion kan förklaras

(28 av 194 ord)

Primärstruktur

Den första nivån är ordningsföljden av aminosyror, aminosyrasekvensen, som kallas primärstruktur. Aminosyrasekvensen bestäms av ordningsföljden

(15 av 102 ord)

Sekundärstruktur

De atomer som är bundna till kolatomen och kväveatomen i peptidbindningen ligger fast i samma plan, och peptidbindningen kan därför betraktas som en plan skiva. Stommen i polypeptidkedjan utgörs av sådana

(31 av 217 ord)

Tertiärstruktur

Områdena med sekundärstrukturer binds samman av slingor av peptidkedjan, av varierande längd och form, och veckas till en tredimensionell struktur som är unik för varje protein. Denna veckning kallas tertiärstruktur

(30 av 208 ord)

Kvartärstruktur

Den fjärde nivån, kvartärstrukturen, används för proteiner som innehåller flera polypeptidkedjor

(11 av 20 ord)

Konjugerade proteiner

Många proteiner innehåller en beståndsdel av icke-proteinnatur som ofta är viktig

(11 av 38 ord)

Denaturering

Vid denaturering förstörs proteinmolekylens normala, unika tredimensionella struktur, kallad den nativa.

(11 av 51 ord)

Renframställning av proteiner

För att få kunskap om proteiners struktur och funktion måste man ofta studera proteinet renat från cellens övriga beståndsdelar. En sådan rening är en svår uppgift då en cell innehåller oerhört många olika föreningar. Ofta förekommer enskilda proteiner i låg koncentration som dessutom lätt förlorar den biologiska aktiviteten när de tas ur

(52 av 367 ord)

Historik

Proteiner avgränsades som en grupp av ämnen under 1800-talets början, bl.a. genom sin egenskap att stelna vid kokning (värmekoagulering), precis som hönsäggvita. Därav kom benämningen äggviteämnen. Termen

(27 av 192 ord)

Medverkande

  • Hans Sjöström
  • Stefan Nordlund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, proteiner. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/proteiner