geodesiʹ (grekiska geōdaisiʹa ’jorddelning’ eller ’åkerdelning’, av geo- och grekiska daiʹzō ’dela’, ’sönderdela’), vetenskapen om jordens uppmätning. Geodesin

(18 av 124 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ämnets indelning och problemställningar

Traditionellt indelas geodesin i högre geodesi och samhällsmätning (ibland kallad lägre geodesi). Högre geodesi avser den vetenskapliga bestämningen av jordklotets storlek, form, massa, yttre tyngdkraftsfält och dessa storheters förändringar i tiden samt härför erforderliga matematiska och fysikaliska teorier (fysikalisk geodesi). Hit räknas även geodetisk punktbestämning och därmed sammanhängande metoder och beräkningar över stora

(53 av 373 ord)

Geodetiska grundbegrepp

(Se separata artiklar om geoiden, geodetiskt referenssystem, geopotential och referensellipsoid). Azimutbestämning är observationer och tillhörande beräkningar för bestämning av vinkeln mellan meridianplanet och normalplanet genom

(25 av 173 ord)

Geodetisk forskning och utveckling

Av tradition sker lägesbestämning i planet genom mätning av vinklar och längder mellan geodetiska punkter eller genom astronomisk ortbestämning. Liksom vid flertalet andra geodetiska mätningar sätts en gräns av osäkerheten i atmosfärens brytning. Metoder för effektiv användning av moderna totalstationer

(40 av 285 ord)

Geodetiska sammanslutningar och institutioner

För det internationella samarbetet inom vetenskaplig geodesi finns International Union of Geodesy and

(13 av 88 ord)

Geodesins historia

(1 av 1 ord)

Utvecklingen i världen

Redan på 200-talet f.Kr. utförde greken Eratosthenes en meridiangradmätning, ur vilken han kunde beräkna ett realistiskt värde på jordklotets radie.

År 1687 hävdade Newton i England på teoretiska grunder att jorden måste vara en vid polerna

(36 av 256 ord)

Utvecklingen i Sverige

Den tidiga geodetiska verksamheten i Sverige var nära knuten till Astronomiska observatoriet i Uppsala. Där blev Celsius vår förste internationellt kände geodet genom sitt deltagande i Maupertuis expedition till Tornedalen 1736–37.

(31 av 219 ord)

Medverkande

  • Lars E. Sjöberg
  • Martin Ekman

Litteraturanvisning

Geodesi 90: Rapport från utredningsprojektet om geodesin i Sverige på 1990-talet, utgiven av Statens Lantmäteriverk ( 1990);
A. Bjerhammar, Geodesi ( 1967);
W. Heiskanen & H. Moritz, Physical Geodesy ( 1967);
W. Jordan m.fl., Handbuch der Vermessungskunde 1–6 ( 10:e upplagan 1956–72);
W. Torge & D. Egge, Geodesy ( 1975;
engelsk översättning, 2:a upplagan 1991); P. Vanicek & E. Krakiwsky, Geodesy: the Concepts ( 2:a upplagan 1986);
S. Widmalm, Mellan kartan och verkligheten: geodesi och kartläggning, 1695–1860 ( 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, geodesi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/geodesi