Georgien [jeɔʹrgi-], stat i västra Kaukasien, nordvästra Asien; 69 700 km2, 3,7 miljoner invånare

(14 av 96 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Georgien har till övervägande del bergig terräng och stora höjdkontraster på små avstånd. Lågländer återfinns utmed Svarta havets

(18 av 128 ord)

Natur

Georgien har till övervägande del (ca 85 %) bergig terräng och stora höjdkontraster på små avstånd. I norra Georgien ingår delar av Kaukasus bergskedjor med toppar som Sjchara

(28 av 188 ord)

Naturskydd

Det fanns 2008 fem nationalparker i Georgien. Den största var Tusheti

(11 av 32 ord)

Befolkning

Georgien hade 2018 en befolkningstäthet av 53 invånare per km2. Cirka 58 procent av invånarna bor i någon av landets städer, av vilka Tbilisi är den dominerande. Bland övriga städer märks Batumi (163 400 invånare, 2018) och Kutaisi

(38 av 267 ord)

Språk

Det officiella språket i landet är georgiska samt georgiska och abchaziska

(11 av 39 ord)

Religion

Georgien antog kristendomen som statsreligion år 337. Största delen av befolkningen

(11 av 54 ord)

Utbildning

Skolplikt gäller från sex års ålder. Skolan är 11-årig, varav 9 år är obligatoriska. För tillträde till

(17 av 117 ord)

Sociala förhållanden

Efter självständigheten 1991 följde en lång period med försämring av de socioekonomiska förhållandena, stora inre motsättningar och växande andel fattiga invånare. Den ekonomiska tillväxten under 00-talet medförde förbättrade levnadsförhållanden för en del, men klyftan mellan den stora mängden fattiga och den lilla gruppen nyrika ökade. Utvecklingen

(46 av 322 ord)

Näringsliv

Under sovjetperioden hade Georgien ett i förhållande till övriga sovjetrepubliker väl utvecklat näringsliv. Efter självständigheten har situationen i

(18 av 125 ord)

Jordbruk

Den brutna reliefen och höga höjden över havet begränsar starkt tillgången på

(12 av 85 ord)

Mineral och energi

Georgien har rika förekomster av brytbara naturtillgångar. Av störst betydelse är

(11 av 77 ord)

Industri

Stora tillgångar på kol och vattenenergi bidrog till att Georgien tidigt hade en väl utvecklad industrinäring,

(16 av 113 ord)

Utrikeshandel

Före självständigheten var landets handel nästan helt inriktad på övriga delrepubliker

(11 av 60 ord)

Turism och gastronomi

Före självständigheten var Georgien ett välbesökt turistmål för resenärer från andra delar av Sovjetunionen. Efter självständigheten medförde interna oroligheter och ekonomiska problem att turistströmmarna sinade, men under 2000-talet har turistnäringen återhämtat sig. 2012 besöktes landet av 4,4 miljoner

(38 av 269 ord)

Kommunikationer

Georgien har ett tätt transportnät. Merparten av godset transporteras med lastbil, men

(12 av 85 ord)

Massmedier

I Georgien utkommer ca 120 dagstidningar och 40 tidskrifter på georgiska, ryska och engelska.

(14 av 97 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Georgien utropade självständighet 1991 och den nuvarande författningen antogs 1995; den har dock reviderats flera gånger sedan dess.

2010 godkände parlamentet

(21 av 150 ord)

Abchazien och Sydossetien

Georgiska statens territoriella integritet har sedan självständigheten 1991 varit utmanad av utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien, som båda hade status som autonoma regioner innanför den dåvarande sovjetrepubliken

(26 av 181 ord)

Politik

Självständighet deklarerades efter en folkomröstning av Georgiens Högsta sovjet 9 april 1991. Väpnade konflikter i Sydossetien och Abchazien präglade Georgiens första år som självständig stat. Zviad Gamsachurdia, före detta dissident som kommit till makten i parlamentsvalen 1990 och med överväldigande majoritet valts till president i maj 1991, förde en starkt nationalistisk politik. Han störtades av oppositionen under den före detta chefen för nationalgardet, Tengiz Kitovani (född 1939), i januari 1992. Den 10 mars utsågs Eduard Sjevardnadze till ordförande för det nyinrättade Statsrådet.

(82 av 791 ord)

Internationella åtaganden

Georgien är en av de mest västorienterade staterna i det tidigare sovjetiska området och strävade redan från början efter

(19 av 130 ord)

Rättsväsen

Georgien hade som sovjetrepublik samma typ av rättsväsen (domstolar, lagstiftning, polis- och åklagarväsen)

(13 av 90 ord)

Mänskliga rättigheter

Alltsedan Georgiens självständighet 1991 har landet präglats av politisk instabilitet och folkliga uppror. I de konfliktdrabbade territorierna Abchazien och Sydossetien har separatiströrelser vuxit fram (se Statsskick och politik), men på grund av bristande insyn är rapporter

(36 av 256 ord)

Försvar

Georgien är sedan 1994 med i NATO:s Partnerskap för fred (PFP) och sedan 1999 i Europarådet och eftersträvar medlemskap i NATO med uttalat motstånd från Ryska federationen.

Försvaret, grundat på allmän

(31 av 215 ord)

Litteratur

Vid sidan av en rik, muntlig folkdiktning utvecklades i Georgien tidigt en kyrklig litteratur under bysantinskt inflytande; den äldsta handskriften är från 864. Tillkomsten av en georgisk nationalstat i början av 1100-talet medförde

(33 av 231 ord)

Film

Den georgiska filmen har namn om sig för kreativitet, konstnärlighet och yrkeskunnande och bidrog i hög grad till Sovjetunionens goda renommé som filmland.

Strax efter sekelskiftet 1900 svarade Aleksandr Digmelov för kortfilmer om lokala aktualiteter, och 1912 gjorde Vaso Amasjukeli den första dokumentären, om

(44 av 310 ord)

Konst

Fynd av metallsmycken och keramik från andra årtusendet f.Kr. visar att georgisk konst och konsthantverk har lång tradition. Speciellt har metallarbeten kommit att framstå som en nationell

(27 av 189 ord)

Arkitektur

Den tidigaste arkitekturen i Georgien visar förbindelser dels med den hellenistiska världen, dels österut. Det kyrkobyggande som utvecklas från 400-talet

(20 av 137 ord)

Musik

Med Georgiens kristnande 337 utvecklades ur äldre rituell praxis en flerstämmig vokal liturgisk musik som kom att påverka kyrkomusiken i hela den östra ortodoxa kristenheten. Under den georgiska högkulturen 900–1100 utvecklades högtstående poesi, litteratur och musik. Det kosmopolitiska Tbilisi blev tidigt regionens kulturella centrum. Persisk, turkisk, azerbajdzjansk och västeuropeisk konstmusik odlades, och turnerande musikgrupper från öst och väst

(58 av 410 ord)

Förhistoria

Flera fynd av tidiga individer av släktet Homo har gjorts i Georgien. Paleolitikum (äldre stenåldern) är väl känt genom talrika undersökningar av grottboplatser och öppna bosättningar. Senpaleolitikum (ca 40 000–9000 f.Kr.) är särskilt väl

(34 av 230 ord)

Historia

Georgiernas identitet bekräftades genom kristnandet på 300-talet. Det slutliga enandet ägde dock inte rum förrän på 1100-talet, då starka georgiska härskare, såsom David Byggaren och drottning Tamar,

(27 av 190 ord)

Del av Sovjetunionen

Mellan maj 1918 och februari 1921 utgjorde Georgien en oberoende republik, styrd av mensjevikpartiet. Den politiska situationen var svår, beroende på konflikter både med grannrepublikerna Armenien och Azerbajdzjan och med bolsjevikerna i

(32 av 228 ord)

Självständighet

I april 1991 deklarerade Georgien sitt oberoende från Sovjetunionen, och en månad senare valdes nationalisten Zviad Gamsachurdia till president. Nationalisternas starka mobilisering i Georgien ledde till militära sammandrabbningar med etniska minoriteter såsom abchazer och sydosseter. Redan i januari 1991 hade en suveränitetsförklaring från regionen Sydossetien utmynnat i väpnad konflikt med georgiska frivilligkårer som resulterade i 2 000 döda och

(59 av 402 ord)

Medverkande

 • Anders Fogelklou
 • Anders Jönsson
 • Claes Caldenby
 • Frans af Schmidt
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Callmer
 • Karina Vamling
 • Klas-Göran Karlsson
 • Lars Erik Blomqvist
 • Lars Åhlander
 • Lena Jonson
 • Malcolm Dixelius
 • Märta-Lisa Magnusson
 • Owe Ronström
 • Per Beskow
 • Ragnar Hall
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Torgny Hinnemo
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Abel
 • Ulf Arvidsson
 • Örjan Sjöberg

Litteraturanvisning

Historia:
R.D. Asmus, A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West (2010);
D.M. Lang, A Modern History of Georgia (1962);
R.G. Suny, The Making of the Georgian Nation (1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Georgien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/georgien