Ghana, stat i Västafrika; 238 500 km2, 31,1 miljoner invånare (2020). Ghana gränsar i

(14 av 93 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Ghana utgörs av ett lågt liggande område och genomrinns av floden Volta, som innefattar den konstgjorda Voltasjön. Kustlinjen avgränsar omväxlande

(20 av 137 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Ghana utgör ett lågt liggande område där ingen del överskrider 900 m ö.h. Mer än 60 % av landets yta avvattnas av huvudfloden Volta, som innefattar den konstgjorda Voltasjön. Bifloden Mouhoun (Svarta Volta)

(33 av 215 ord)

Klimat

Ghana har tropiskt klimat, som starkt präglas av samspelet mellan de torra, heta

(13 av 90 ord)

Växtliv

Landets södra tredjedel var med undantag för den östra kustregionen ursprungligen täckt av skogar, medan de norra två tredjedelarna naturligt bär savann. Vid kusten kring Accra och österut,

(28 av 197 ord)

Djurliv

Ghana är med västafrikanska mått ganska artfattigt. Därtill har många djur jagats hårt, och andra minskar i

(17 av 120 ord)

Naturskydd

I Ghana fanns 2010 sju nationalparker. Bland dessa är Bia i

(11 av 60 ord)

Befolkning

2020 hade Ghana en genomsnittlig befolkningstäthet av 130 invånare per km2. Den största befolkningskoncentrationen finns i de södra delarna av landet, främst i de urbana delarna och i de kakaoproducerande områdena samt i landets nordöstra hörn.

Cirka 56 procent av befolkningen bosatt i städer; denna andel ökar emellertid hastigt. De största städerna var huvudstaden Accra (2,3 miljoner invånare,

(58 av 417 ord)

Språk

Officiellt språk är engelska. De inhemska språken tillhör gur- och kwagrenarna

(11 av 37 ord)

Religion

De första européer som nådde Ghana var portugiska sjöfarare och handelsmän. Dessa introducerade 1481 den katolska kyrkan i landet. Under 1600-talet fick portugiserna konkurrens av handelsmän från Nederländerna, England, Danmark, Sverige och Preussen – alla protestantiska sjöfartsnationer. År 1874 blev landet (som då kallades Guldkusten) en brittisk koloni,

(48 av 339 ord)

Utbildning

Skolsystemet i Ghana består av en kostnadsfri och obligatorisk första fas omfattande nio års grundskola. (En tvåårig

(17 av 118 ord)

Sociala förhållanden

Såväl Ghanas ekonomi som den sociala situationen har förbättrats under 00-talet och andelen fattiga har minskat kraftigt. Trots det lever fortfarande omkring hälften av

(24 av 168 ord)

Näringsliv

Vid självständigheten 1957 hade Ghana en av Afrikas starkaste ekonomier, men under de följande 25 åren

(16 av 109 ord)

Jordbruk

Kakao, som täcker mer än hälften av den odlade arealen, är den viktigaste avsalugrödan. Odlingarna är belägna främst

(18 av 124 ord)

Skogsbruk

Ungefär 20 procent av landet täcks av skog. Stora skogsområden är

(11 av 73 ord)

Fiske

Fisket är betydelsefullt i kustområdet och i Voltasjön. Tema är den

(11 av 50 ord)

Mineral

Ghana har stora förekomster av guld, diamanter, mangan, bauxit och andra mineral.

(12 av 82 ord)

Energi

Innan vattenkraftverket i Akosombo vid Voltasjön togs i drift 1966 var Ghana helt beroende av

(15 av 102 ord)

Industri

Ghana har en relativt diversifierad industrisektor, vilken är inriktad dels på export, dels på importersättning. Förädling av jordbruksprodukter, textil- och pappersindustri

(21 av 143 ord)

Utrikeshandel

Den minskade kakaoproduktionen sedan 1960- och 70-talen har medfört att Ghana under

(12 av 82 ord)

Turism och gastronomi

Ghana är inget stort turistland, men antalet turister har ökat från slutet av 00-talet; 2011 besöktes landet av 931 000 personer.

Strax öster om Accra finns, liksom på andra håll utefter kusten, trevliga badstränder. En stor turistattraktion i Ghana är nationalparkerna; de större, till exempel Mole, hyser

(47 av 326 ord)

Kommunikationer

Ghana har 650 km järnväg, som bildar en triangel mellan Accra–Tema, Kumasi och

(13 av 90 ord)

Massmedier

I Ghana finns två större dagliga tidningar: statsägda Daily Graphic och The

(12 av 80 ord)

Statsskick och politik

Ghana har sedan landets förste president Kwame Nkrumah störtades vid en

(11 av 35 ord)

Statsskick

Grundlagen för den nuvarande ”Fjärde republiken” antogs genom folkomröstning i april 1992 och stadgar att Ghana ska vara

(18 av 124 ord)

Politik

John Kufuor tillträdde som president 2001 efter seger i presidentvalet i slutet av 2000 med 57 procent av rösterna. Detta var första gången makten övergick från en folkvald president – Jerry Rawlings – till en annan. Kufuor representerade New Patriotic Party (NPP), bildat

(43 av 298 ord)

Rättsväsen

Redan 1876 införde britterna genom s.k. Supreme Court Ordinance den i

(11 av 63 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 13 500 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 66 ord)

Litteratur

I motsats till de inhemska språkens muntliga tradition är den skrivna engelskspråkiga litteraturen i Ghana av sent datum. Dess framväxt är starkt påverkad av politiska faktorer. Dramat fick

(28 av 195 ord)

Konst och konsthantverk

Akanfolket i södra Ghana har en framträdande position i landets konsthistoria, särskilt folkgruppen ashanti. Ashantis

(15 av 104 ord)

Arkitektur

Den traditionella arkitekturen i Ghana är bäst representerad i Kumasi, det gamla Ashantirikets huvudstad. De typiska byggnaderna är gårdshus bestående av fyra enkla rum

(24 av 169 ord)

Musik

Den traditionella musiken i Ghana är knuten till afrikansk religion och såväl till kungliga ceremonier som till vardagliga umgängesformer. I de senare behandlas både individens och kollektivets livs- och årscykel i musikdramatiska former. Den vokala musiken styrs i hög grad av folkspråkens tonala och rytmiska karaktär,

(46 av 326 ord)

Förhistoria

De äldsta fynden härstammar från mellersta paleolitikum, dit bl.a. den viktiga fyndplatsen Asokrochona

(13 av 90 ord)

Historia

Från cirka 1100 uppstod en rad rivaliserande småstater i Ghana. På 1300-talet kom mandefolk till det nordliga Ghana och på 1500-talet hausafolk. Mamprusi, Gonja, Dagomba och Nanumba grundades under 1300- och 1400-talen som centraliserade stater. Ekonomin baserades på handel med guld och kolanötter. Under 1700-talet var cirka 100 statsbildningar kända i nuvarande Ghana. De mest framgångsrika folkslagen var ashanti och fanti. De förra etablerade Ashanti som ett betydande rike i centrala Ghana.

Portugisiska upptäcktsresande anlände 1471, och snart etablerade portugiser och

(81 av 1030 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Britta Olinder
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hartmut Schmetzer
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
K.A. Busia, The Position of the Chief in the Modern Political System of Ashanti (1951);
S. Drucker-Brown, Ritual Aspects of the Mamprusi Kingship (1975);
M. Fortes, The Dynamics of Clanship among the Tallensi (1945);
M. Manoukian, Tribes of the Northern Territories of the Gold Coast (1951);
R.S. Rattray, Ashanti (1923);
D. Tait, The Konkomba of Northern Ghana (1961).
Historia:
K.N. Awoonor, Ghana: A Political History from Pre-European to Modern Times (1990);
R.S. Gocking, The History of Ghana (2005);
R. Howard, Colonialism and Underdevelopment in Ghana (1978);
V.N. Okyere, Ghana: A Historical Survey (1997);
D. Owusu-Ansah & D.M. MacFarland, Historical Dictionary of Ghana (2:a upplagan 1995);
K. Shillington, Ghana and the Rawlings Factor (1992);
B. Talton, Politics of Social Change in Ghana: The Konkomba Struggle for Political Equality (2005);
W.E.F. Ward, A History of Ghana (3:e upplagan 1966).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ghana. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ghana