giftorätt, en makes lagenliga anspråk på sådan egendom, tillhörig den andra maken, som utgör giftorättsgods. Giftorätten visar sig främst som en rätt för make att vid bodelning få del i värdet av den andra makens giftorättsgods efter avdrag för skulder. Bodelning ska ske vid äktenskapets upplösning genom

(47 av 330 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Enligt de medeltida landskapslagarna hade mannen giftorätt med två tredjedelar och hustrun med en tredjedel i det samfällda boet, som makarna ansågs äga tillsammans. Fast egendom som en make ägt redan

(31 av 220 ord)

Internationell jämförelse

I andra länder förekommer varierande regelsystem för makars egendomsförhållanden. I Storbritannien, de flesta delstater i USA och i flera andra länder i vilka civilrätten historiskt sett vuxit fram genom domstolarnas praxis (common law), är utgångspunkten att vardera maken ensam äger

(40 av 284 ord)

Medverkande

  • Anders Agell

Litteraturanvisning

A. Agell, Äktenskap, samboende, partnerskap ( 5:e upplagan 2011);
L. Tottie, Äktenskapsbalken: En kommentar ( 2:a upplaga 2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, giftorätt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/giftorätt