(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Geometrisk tid (ca 1000–700 f.Kr.)

Skulpturen utgjordes framför allt av små bronsstatyetter som varit fästa på

(11 av 20 ord)

Arkaisk tid (ca 700–480 f.Kr.)

Under 600-talet var dedalisk stil utbredd på Peloponnesos och Kreta. Vid slutet av århundradet började skulptur i stort format framställas, troligen efter egyptiska förebilder. De äldsta statyerna var kolossala (några över 10 m), därefter

(34 av 241 ord)

Klassisk tid (ca 480–330 f.Kr.)

Övergången från arkaiska gestaltningsprinciper till klassiska är särskilt tydlig i skulpturen, där den tidigklassiska perioden (ca 480–450) brukar kallas ”den stränga stilen”. En ny enkelhet inträdde; det arkaiska leendet försvann och i kvinnoskulpturen ersattes den konstfullt draperade manteln av en enkel dorisk peplos. Viktigast var dock att principerna för människoframställning förändrades i grunden. Kroppen blev en organiskt verkande enhet; medan arkaiska figurer endast markerar rörelse genom ett framflyttat ben, har de klassiska kroppstyngden ojämnt fördelad, varigenom höftpartiet förskjuts och

(79 av 561 ord)

Hellenistisk tid (ca 330–30 f.Kr.)

Med uppkomsten av de hellenistiska monarkierna ökade den grekiska konstens spridningsområde kraftigt. Furstemakten kom nu att till stor del ersätta stadsstaten som uppdragsgivare åt konstnärerna. Viktiga konstprovinser

(27 av 188 ord)

Medverkande

  • Johan Flemberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Plastik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grekisk-konst/plastik