Grenaʹda, stat i Västindien; 344 km2, 111 000 invånare (2019). Dess huvuddel är ön

(14 av 97 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Grenada har en markerad bergsrygg som löper i nord–sydlig riktning. Landskapet är vackert utformat med djupa dalar,

(17 av 118 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Ön Grenada 34 km lång i nord–sydlig riktning och 18 km bred i öst–västlig led. Den är av

(18 av 127 ord)

Klimat

Grenada ligger i den tropiska zonen och har ett klimat med maritim prägel.

(13 av 86 ord)

Växt- och djurliv

Den naturliga vegetationen utgörs av tropisk regnskog, men i dag är avsevärda delar ersatta av sekundära skogar (visserligen frodigt gröna men

(21 av 148 ord)

Naturskydd

År 2009 fanns det fyra nationalparker i Grenada. Den mest kända

(11 av 18 ord)

Befolkning

Liksom de flesta länderna i regionen är Grenada tättbefolkat. År 2019

(11 av 50 ord)

Språk

Engelska är officiellt språk och talas allmänt i landet, dock vanligtvis

(11 av 41 ord)

Religion

Alltsedan den spanska kolonialkyrkan dominerar katolicismen, men under senare engelskt kolonialvälde

(11 av 65 ord)

Utbildning

Utbildningssystemet är uppbyggt efter brittiskt mönster. Skolgången är obligatorisk och kostnadsfri mellan

(12 av 85 ord)

Sociala förhållanden

Jämfört med andra utvecklingsländer är hälsoläget ganska gott och den genomsnittliga livslängden relativt

(13 av 87 ord)

Näringsliv

Jordbruket, som är den traditionella huvudnäringen, sysselsätter cirka 20 procent av den yrkesverksamma befolkningen. De flesta enheterna är mycket små och främst inriktade på självförsörjning; ett fåtal plantager

(28 av 196 ord)

Turism och gastronomi

Grenadas dragningskraft på turister beror bland annat på ett behagligt klimat, fina sandstränder och en vacker natur med lätt tillgängliga regnskogar. Turistinkomsterna är en viktig källa

(26 av 181 ord)

Kommunikationer

År 2008 omfattade vägnätet 1 130 km, varav 600 med permanentbeläggning. Landet

(12 av 32 ord)

Massmedier

Det råder pressfrihet i Grenada, men tidningsspridningen är blygsam. Det finns ingen

(12 av 83 ord)

Statsskick och politik

Grenada är en självständig stat inom Samväldet. Den brittiska monarken är statsöverhuvud och representeras på platsen av en generalguvernör. Parlamentet består av en senat med

(25 av 174 ord)

Rättsväsen

Rättsordningens grund anses vara engelsk rätt som den såg ut 1783.

(11 av 40 ord)

Försvar

Grenada saknar (2009) militära förband. En poliskår svarar för landets säkerhet.

(11 av 18 ord)

Musik

Musiklivet domineras av calypso och dess moderna variant soca. Här spelas

(11 av 73 ord)

Historia

Ön behärskades av karibindianer, då den 1498 upptäcktes av Columbus. Den togs i europeisk besittning först på 1650-talet genom Frankrike. Åren 1763–79 och 1783–1958 var Grenada brittisk koloni och hörde 1958–62 till Västindiska federationen.

Landet fick 1967 inre självstyre och 1974 full självständighet. Eric Gairy, ledare för Grenadas förenade

(49 av 346 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Claes-Adam Wachtmeister
 • Dag Retsö
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Johanna Broman Åkesson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • Mikael Parkvall
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Ragnar Hall
 • Stefan Anderberg
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Grenada. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grenada