gropkeramisk kultur, skandinavisk fångstkultur under yngre stenåldern (mellanneolitisk tid, ca 3200–2300 f.Kr.), huvudsakligen knuten till de dåtida kusterna av Götaland och Svealand, Åland, nordöstra Danmark och södra Norge. Kulturen har fått namn efter lerkärlens ornamentik, vanligtvis runda gropar och streckmönster i vågräta rader. Kärlen har enhetlig form och

(48 av 339 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Mats P. Malmer

Litteraturanvisning

C.J. Becker, ”Den grubekeramiske kultur i Danmark”, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie ( 1950);
Gunborg O. Janzon: Gotlands mellanneolitiska gravar ( 1974);
L. Löfstrand, Yngre stenålderns kustboplatser ( 1974);
M.P. Malmer, Gropkeramiksboplatsen Jonstorp RÄ ( 1969);
S. Welinder, ”The Economy of the Pitted Ware Culture in Eastern Sweden”, Meddelanden från Lunds universitets historiska museum ( 1976);
B. Wyszomirska, Figurplastik och gravskick hos Nord- och Nordösteuropas neolitiska fångstkulturer ( 1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, gropkeramisk kultur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gropkeramisk-kultur