C.J. Becker, ”Den grubekeramiske kultur i Danmark”, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie ( 1950);
Gunborg O. Janzon: Gotlands mellanneolitiska gravar ( 1974);
L. Löfstrand, Yngre stenålderns kustboplatser ( 1974);
M.P. Malmer, Gropkeramiksboplatsen Jonstorp RÄ ( 1969);
S. Welinder, ”The Economy of the Pitted Ware Culture in Eastern Sweden”, Meddelanden från Lunds universitets historiska museum ( 1976);
B. Wyszomirska, Figurplastik och gravskick hos Nord- och Nordösteuropas neolitiska fångstkulturer ( 1984).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gropkeramisk-kultur/litteraturanvisning