Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011);
Skolförordningen, SFS 2011:185 (2011);
Skollagen, 2010:800 (2010);
L.F. Ljunghill, En skola för alla – vad blev det av visionerna? (1995);
S. Marklund, Skolsverige 1950-1975 1–7 (1980–90);
B. Lindensjö & U.P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning (2000).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grundskola/litteraturanvisning