grundvatten, vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och berggrunden. Med hänsyn till vattnets

(28 av 193 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kretslopp och bildning

På djupet förekommer grundvatten så långt ned som det finns sprickor i berggrunden, vilket kan vara flera kilometer. Grundvattnet är i ständig rörelse, mot vattendragen och mot haven, även om hastigheten på stora djup är mycket låg. Typiska hastigheter för vattnet i bäckar och åar är 0,1–1 m/s, under det att de för grundvatten i jord är 0,01–1 m/dygn.

(59 av 414 ord)

Grundvattenkvalitet

Grundvattnet spelar en avgörande roll för människans liv. Källor och brunnar omtalas i de äldsta historiska dokument, och den mytbildning som förekommer kring dem avspeglar deras vikt i samhället. I dag står grundvatten för huvuddelen av världens dricksvattenförsörjning och dess roll tenderar

(42 av 293 ord)

Dricksvattenförsörjning

I Sverige tas ungefär hälften av samhällets vatten från grundvatten, den andra hälften från ytvatten. I de flesta andra länder i Europa svarar grundvatten för en betydligt större andel av vattenförsörjningen. Det är främst de större städerna, bland annat Stockholm och Göteborg, som utnyttjar ytvatten.

På de allra flesta platser i Sverige finns

(53 av 366 ord)

Utarmning av grundvatten

De uttag ur grundvattenmagasin som överstiger tillrinningen, och i synnerhet uttag ur relikta grundvattenreserver som helt saknar nutida tillrinning, leder så småningom till utarmning av grundvattnet. 

En stor del av Sveriges kommuner tar sitt dricksvatten

(36 av 242 ord)

Medverkande

  • Allan Rodhe
  • Bengt Hubendick
  • Johan Warell
  • Ragnhild Eklund

Litteraturanvisning

L. Blad & L. Maxe, Bra grundvatten idag och i framtiden (2008);
R.A. Freeze & J.A. Cherry, Groundwater (1979);
H. Grip & A. Rodhe, Vattnets väg från regn till bäck (3:e upplagan 1994);
Gert Knutsson & C.-O. Morfeldt, Vatten i jord och berg (2:a upplagan 1978).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, grundvatten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grundvatten