GSM, engelska global system for mobile communications, digitalt mobiltelefonsystem ursprungligen tänkt för användning enbart i Europa men som i dag används

(21 av 144 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Systemarkitektur

GSM-systemet består av ett antal samverkande enheter vilkas funktionalitet och gränssnitt

(11 av 55 ord)

MS (mobile station)

MS, den mobila enheten, utgörs av ME (mobile equipment) och SIM

(11 av 21 ord)

BSS (base station subsystem)

BSS kontrollerar radiokommunikationen mellan mobiltelefonen och nätverket. BSS består av två enheter: BTS (base transceiver station) och BSC (base station controller). BTS, basstationen, är all den elektroniska

(27 av 189 ord)

NSS (network switching subsystem)

NSS hanterar uppkoppling och underhåll av samtal mellan mobila användare samt med användare på det fasta nätet. NSS ansvarar också för hantering av abonnentinformation. Det fasta nätet är resultatet av mer

(31 av 216 ord)

Säkerhet i GSM

Säkerhet är en viktig aspekt i GSM-systemet. Systemet ska garantera dels att användaren är auktoriserad och att mobiltelefonen inte är stulen eller otillåten att användas, dels

(26 av 184 ord)

Signalbehandling från mikrofon till antenn

GSM är ett digitalt system där analoga talsignaler omvandlas till digitalt format. Detta skapar förutsättningar för en kraftfull signalbehandling som förbättrar överföringsprestanda och möjliggör ett optimalt utnyttjande av det tillgängliga frekvensbandet.

Omvandlingen av analog signal från mikrofon till digital information, som sänds som analoga radiovågor från mobiltelefonens antenn, genomförs i flera steg.

image/jpeg

GSM. Principskiss för transmission, signalomvandling från analog röstinformation vid mikrofonen till digital data vid antennen.

A. Sampling och A/D-omvandling. I första steget begränsas frekvensomfånget hos ljudsignalen

(80 av 1282 ord)

Signalväg från mobilantenn till högtalare

Informationens väg från antennen till högtalaren genomgår en omvänd process jämfört med transmission. Antennen

(14 av 94 ord)

Mobiltelefoner för GSM

Mobiltelefoner för GSM konstrueras på olika sätt beroende på tillverkare. Oberoende av modell innehåller de dock integrerade kretsar (chips) som realiserar liknande

(22 av 155 ord)

Mellan mobiltelefon och basstation: logiska och fysiska kanaler

GSM-systemet i Europa var ursprungligen avsett för frekvensområdet kring 900 MHz (GSM 900), men det visade sig snart att kapaciteten inte räckte till det ökande behovet i många länder. Därför har reglerande organ tillåtit användning av ett ytterligare frekvensområde kring 1 800 MHz (GSM 1800). För kommunikation mellan mobiltelefonen och basstationen används två radiokanaler med 200 kHz bandbredd: en upplänk från mobiltelefonen till basstationen

(64 av 438 ord)

Mellan mobiltelefon och basstation: trafikkanal

En normal dataskur i en trafikkanal (TCH) innehåller två datafält med 57 bitar vardera för överföring av 5 millisekunder av krypterad röst. Mellan dessa finns en 26 bitars träningssekvens som alltid har samma bitmönster. Signalen på väg från sändare till mottagare utsätts för olika störningar. En typ av störning är flervägsutbredning där signalen på grund av reflektion mellan

(58 av 414 ord)

Samtal från fast telefon till mobiltelefon

Ett telekommunikationsnätverk, fast eller mobilt, består av ett transportnät för trafik och ett signaleringsnät för kontroll som båda kan (men inte måste) utnyttja samma fysiska nätresurser (fiber- eller kopparkablar, mikrovågslänkar, växlar med mera). Signaleringsnätet används för att leta fram parterna i kommunikationen, identifiera en lämplig kanal på transportnätet samt initiera, övervaka och avsluta sessionen. Själva trafiken, till exempel samtal, SMS eller dataöverföring, går via transportnätet. Den stora skillnaden mellan

(69 av 486 ord)

Medverkande

  • Ivan Kruzela
Källangivelse
Nationalencyklopedin, GSM. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gsm