Guatemala [svenskt uttal gʉatəmɑ:ʹla, spanskt uttal gwatemaʹla], stat i Centralamerika; 109 000 km2, 18,1 miljoner invånare

(16 av 111 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Guatemalas inre delar upptas av utlöpare av den centralamerikanska bergskedjan, medan norra Guatemala är en låg, flack och otillgänglig del

(20 av 138 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Inom en begränsad areal har Guatemala både kustslätter utmed två oceaner och ett höglandsområde mellan dem som når mer än 4 000 m ö.h. Centrala högländerna är Guatemalas viktigaste region, och den innefattar två parallella delar.

Den

(37 av 249 ord)

Klimat

Guatemala tillhör den tropiska zonen, men på grund av de stora nivåskillnaderna i

(13 av 89 ord)

Växtliv

Vid stillahavskusten växte ursprungligen tropisk torrskog och savann; dessa områden är nu i

(13 av 86 ord)

Djurliv

Genom varierad topografi och vegetation ges förutsättningar för ett artrikt djurliv, vilket till stora delar

(15 av 106 ord)

Naturskydd

Det fanns 2011 21 nationalparker, vilka administreras av skogsdepartementet. Mest kända

(11 av 36 ord)

Befolkning

Guatemala hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 166 invånare per km2; tätast är, förutom huvudstadsområdet, det västra vulkanrika höglandet, där en majoritet av ursprungsbefolkningen lever.

Landets urbefolkning har en barnadödlighet som är mycket högre än genomsnittet för Guatemalas hela befolkning, likaså

(41 av 294 ord)

Språk

Officiellt språk är spanska. Modersmål för ungefär hälften av befolkningen är dock något av det dryga

(16 av 108 ord)

Religion

Katolicismen dominerar som religion sedan kolonialtiden. Efter självständigheten 1825 kom bibelsällskap,

(11 av 34 ord)

Utbildning

Skolgången, som regleras i en lag från 1966, är starkt centraliserad och mycket ineffektiv. Trots att grundskolan är obligatorisk och kostnadsfri börjar mellan 40

(24 av 171 ord)

Sociala förhållanden

Guatemala är ett av världens mest ojämlika länder med stora skillnader mellan den fattiga majoriteten och en liten rik elit. Cirka 55 procent beräknas leva i

(26 av 178 ord)

Näringsliv

Under lång tid var jordbruket basen i landets näringsliv, men under 2000-talet har service- och tjänstenäringarna och industrin blivit allt viktigare. Kläder och kaffe är landet största exportprodukter.

Under 1970- och 80-talen inleddes en längre period av ekonomisk stagnation, bland annat på grund av ogynnsam

(45 av 315 ord)

Jordbruk

Jordägandet är bland de ojämnaste i Latinamerika, 2 procent av befolkningen äger mer än 70 procent av den odlingsbara jorden. På de stora godsen

(24 av 168 ord)

Skogsbruk

Guatemala har stora orörda landområden, och mer än en tredjedel av landets

(12 av 84 ord)

Mineral

Guatemala har oljefyndigheter i landets norra och nordvästliga delar. Fyndighetsområdet kallas

(11 av 57 ord)

Energi

Ved är den stora energikällan med över 50 procent av den totala

(12 av 85 ord)

Industri

Guatemalas industri, som expanderade under 1960-talet, är den mest utvecklade i Centralamerika. Landet gynnades av den

(16 av 108 ord)

Utrikeshandel

Handeln med USA dominerar och står för mer än en tredjedel av exporten och importen.

(15 av 106 ord)

Turism och gastronomi

De yttre förutsättningarna för turistnäringen är goda i Guatemala. Landet erbjuder besökarna en omväxlande och storslagen natur samt möjligheter att bekanta sig med urfolkskulturer från såväl gången som modern tid. Turismen har också i perioder varit en betydande inkomstkälla för landet, men näringen har tidvis gått tillbaka på grund av den oroliga politiska situationen, bland annat

(56 av 394 ord)

Kommunikationer

Huvudvägarna, Pan-American Highway från Mexiko i norr till El Salvador i söder och vägarna till hamnstäderna, är

(17 av 116 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Guatemala är blygsam och det finns ett tiotal dagligen utgivna tidningar. De största är

(16 av 110 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Guatemala styrs av en president som är både stats- och regeringschef samt

(12 av 84 ord)

Politisk bakgrund

Efter 36 års inbördeskrig som lämnade efter sig 200 000 döda och över 1 miljon flyktingar slöts 1996 ett fredsavtal mellan president Alvaro Arzú (1946–2018) och gerillan Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ('Revolutionära nationella guatemalanska enheten', URNG). Avtalet syftade också till att stärka demokratin

(43 av 281 ord)

Politik

Den före detta generalen Otto Pérez Molina (född 1950) från högerpartiet Partido Patriota ('Patriotiska partiet', PP) vann presidentvalet 2011 med löftet att stoppa den växande kriminaliteten. Pérez Molinas tid vid makten präglades av omfattande protester och under en demonstration i slutet av 2012 sköt militären ihjäl sex personer.

2015 avslöjades en korruptionshärva där både presidenten och vice-presidenten var inblandade. De arresterades och fick lämna sina uppdrag och den nytillträdde vicepresidenten Alejandro Maldonado Aguierre

(73 av 509 ord)

Guatemala och Belize

Guatemala har haft en långvarig konflikt med grannlandet Belize, som landets ledare gjort anspråk på ända sedan Guatemala förklarade sin

(20 av 140 ord)

Rättsväsen

Guatemalas rätt är för det mesta kodifierad, huvudsakligen i civillagen, handelslagen,

(11 av 62 ord)

Mänskliga rättigheter

Guatemalas invånare är allvarligt drabbade av fattigdom och politisk instabilitet som en följd av det långa och våldsamma inbördeskrig landet genomled under 36 år (se Historia).

Militären har under 2000-talet fortsatt att spela en central roll i inrikespolitiken trots de allvarliga brott mot mänskligheten den gjorde sig skyldig till under kriget. Undantagstillstånd har deklarerats vid ett flertal tillfällen.

Våld, korruption och straffrihet är vanligt förekommande

(65 av 463 ord)

Försvar

Försvaret reducerades och omorganiserades efter fredsfördraget 1996. Den väpnade oppositionen om ca 1 000 man demobiliserades

(16 av 101 ord)

Litteratur

Guatemalas förste store poet, Rafael Landívar, skrev på latin. Han var en av de jesuiter som 1767 utvisades från de spanska kolonierna. I Italien författade Landívar på hexameter ”Rusticatio mexicana” (’Mexikanskt lantliv’, 1:a upplagan med tio sånger 1781, 2:a upplagan med femton sånger 1782), en diktcykel om urfolkens flit och dygder och om naturens skönhet i Guatemala och Mexiko. Stort intresse för urfolken och deras kultur visade munken Francisco Ximénez som skrev en

(73 av 515 ord)

Konst

För Guatemalas äldsta konst se fornamerikansk konst och arkitektur.

Efter den spanska erövringen präglades den i huvudsak kyrkliga konsten

(19 av 133 ord)

Arkitektur

Guatemala är en del av den region där mayakulturen, en av Latinamerikas stora förkoloniala civilisationer, utvecklades. Viktiga platser från mayatiden i det nuvarande

(23 av 161 ord)

Musik

Västerländsk konstmusik förekom från början av 1500-talet främst vid katedralen i huvudstaden, vilken blev ett viktigt musikaliskt centrum. Italiensk opera blev känd på 1800-talet. Bland 1900-talets skapare av en nationell konstmusik med rötter i folkmusiken kan nämnas

(37 av 263 ord)

Förhistoria

De äldsta spåren av mänsklig aktivitet i Guatemala, daterade till cirka 9000 f.Kr., är så kallade clovisspjutspetsar funna vid San Rafael utanför

(22 av 156 ord)

Historia

Guatemala införlivades på 1520-talet i det spanska kolonialväldet. Pedro de Alvarado, en av Hernán Cortés officerare, besegrade utan större svårigheter maya–quiché-folkets sedan länge sönderfallande stadsstater. Guatemalas bergiga landskap erbjöd emellertid maya-quiché-folket ett effektivt skydd, och ovanligt många överlevde den spanska erövringen, något

(42 av 300 ord)

Diktatur och inbördeskrig

Manuel Estrada Cabrera störtades 1920 i en blodig revolt efter 22 år vid makten. Under 1920-talet rådde politisk instabilitet, som varade till 1931, då Jorge Ubico (1878–1946) valdes till president. Ubicos regeringstid utmärktes av alltmer diktatoriska metoder och en social polarisering mellan en oerhört rik elit och den stora massan,

(50 av 355 ord)

Fred och demokratisering

Trots ett initialt stöd från Ríos Montts kolleger ledde våldsvågen och de upprepade massakrerna till splittring inom militären, och i augusti 1983 störtades Ríos Montt av sin försvarsminister, som ville se en övergång till civilt styre. Författningen skrevs om och val hölls 1985 vilket

(44 av 301 ord)

Guatemala under 2000-talet

Först under president Óscar Berger (2004–08) bad staten för första gången officiellt om ursäkt för de människorättsbrott som begicks av landets militär och polis under inbördeskriget. Under Bergers tid öppnades också flera åtal för korruption och maktmissbruk mot tidigare regeringsmedlemmar, militärer samt den förre presidenten Portillo, som samtidigt stod åtalad i USA för penningtvätt.

Valkampanjen i slutet av 2007 blev mycket våldsam och cirka 50 kandidater och valarbetare mördades. En center–vänsterallians, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), blev största parti i

(81 av 853 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Strid
 • Dag Retsö
 • Germán Perotti
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Micael Lindholm
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Noel Broadbent
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Sven Behrens
 • Tina Lundh
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växtliv:
P.C. Standley & L.O. Williams, Flora of Guatemala 1–13 (1946–77).
Djurliv:
H.C. Land, Birds of Guatemala (1970).
Litteratur:
S. Menton, Historia crítica de la novela guatemalteca (1985);
M.L. Rodríguez Monjón, Poesía revolucionaria guatemalteca (1970);
C. Solórzano (utgivare), El Teatro hispanoamericano contemporáneo (1964).
Historia:
P.A. Calvert, Guatemala, a Nation in Turmoil (1985);
T.P. Culbert (utgivare), Classic Maya Political History (1991);
J. Goldston, Shattered Hope (1989);
J. Handy, Revolution in the Countryside: Rural Conflict and Agrarian Reform in Guatemala, 1944–1954 (1994);
Carol A. Smith (utgivare), Guatemalan Indians and the State (1990);
Richard Wilson, Maya Resurgence in Guatemala (1995);
R.L. Woodward, Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821–1871 (1993);
Stefan Strömberg, Guatemala: Efter kriget, innan freden (2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Guatemala. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/guatemala