guld, metalliskt grundämne, den första av människan kända metallen. Guld är

(11 av 34 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

I jordskorpan finns i genomsnitt endast ca 0,004 g guld/ton; metallen är en av de mest sällsynta i naturen. Den är emellertid mycket ojämnt fördelad, huvudsakligen beroende på de anrikningsprocesser som ägt rum på jordytan. I jordens inre antas guldhalterna vara betydligt högre än på ytan. Världshaven innehåller också låga och varierande koncentrationer av lösta guldsalter. Halter svarande mot

(59 av 404 ord)

Produktion

Den sammanlagda produktionen av guld under antiken fram till romerska rikets fall uppskattas till ca 10 000 ton. År 1500, vid tiden för Amerikas upptäckt, var världsproduktionen omkring 5 ton/år. År 1700 var den ca 10 ton/år, 1800 ca 15 ton/år och 1848, det år då fyndigheterna i Kalifornien upptäcktes, ca 40 ton/år. Redan 1852

(55 av 385 ord)

Framställning

Det mesta av nyproduktionen sker genom gruvbrytning. Efter malning och finfördelning separeras guldet från omgivande bergart genom flotation,

(18 av 122 ord)

Egenskaper

Naturligt guld består till 100 % av den stabila isotopen 197Au. Dessutom är 21 radioaktiva isotoper kända, av vilka 195Au är den viktigaste. Den rena metallen kristalliserar i ytcentrerat kubiskt gitter.

(31 av 224 ord)

Användning

Guld används oftast legerat och det bildar legeringar med de flesta andra metaller, t.ex. zink, bly, koppar, silver, kvicksilver, nickel, palladium och platina.

(23 av 163 ord)

Tandguld

I tandvården används guld (tandguld, dentala guldlegeringar) huvudsakligen för framställning av guldkronor. Detta är en mycket gammal metod; man har funnit guldarbeten på tänder redan hos etruskerna (600-talet f.Kr.). Guld är lämpligt för

(33 av 234 ord)

Maktsymbol, värdemätare och bytesmedel

Guldets kännetecken – att det är sällsynt, lättarbetat, estetiskt tilltalande och oföränderligt – ledde tidigt till att det kom att användas som smyckemetall, värdemätare och maktsymbol. Guldföremål tillverkades i Europa redan under tidig metallålder (femte årtusendet f.Kr.). Vid Östergården i Jällby, Västergötland, har man funnit en liten smyckespiral i guld daterad till bronsåldern. Jämför guldsmedskonst.

I samband med handelns

(59 av 417 ord)

Föreningar

Guld är i kemiska föreningar vanligen envärt eller trevärt, mycket sällan två- eller femvärt. Guldföreningar är giftiga.

Vätetetrakloroaurat(III), HAuCl4·4H2O, är den vanligaste

(22 av 190 ord)

Medverkande

  • Bengt Loberg
  • Bengt Öwall
  • Claes-Henric Siven
  • Lars Ivar Elding
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Pontus Reimers
  • Rolf Sandström
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, guld. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/guld