gummiindustri, industrigren som numera, sedan naturgummit under 1950- och 1960-talen i allt större utsträckning ersatts av syntetiskt gummi, räknas till den kemiska industrin. Sammanhållande för branschen är tillverkningen av produkter

(30 av 209 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Avgörande innovationer

När naturgummit blev allmänt känt i Europa vid mitten av 1700-talet påbörjades ett ivrigt experimenterande för att finna lämpliga tillsatser och därigenom utöka användningsområdet för det nya ämnet. Ett grundläggande problem var att finna en metod som hindrade gummit att klibba i värme och

(44 av 309 ord)

Etablering av en svensk gummiindustri

De första gummimanufakturerna grundades i Stockholm på 1830-talet av bröderna Pierre och Leopold Lamm och Immanuel Nobel. Kommersiell tillverkning i industriell skala startade först på

(25 av 177 ord)

Från galoscher till fordonsdäck

Med undantag för åren under första världskriget, då statsmakternas styrning av den begränsade rågummiimporten påverkade produktionsinriktningen, var gummiskor och galoscher den helt dominerande produkten med mellan 65–70 % av den totala gummivaruproduktionen ända fram till 1930-talet. De fyra stora tillverkarna samarbetade

(41 av 284 ord)

Däckindustrins kris

Introduktionen av stålradialdäcken blev inledningen till den utdragna ”bildäckskrisen”, som under 1970-talet fördjupades av oljekris och stagnation i bilindustrin samt i början av 1990-talet späddes på med en ny försäljningskris för nya bilar. På det globala planet har strukturkrisen resulterat i en

(42 av 298 ord)

Industrigummi ger ny expansion

Utvecklingen av nya syntetgummityper med varierande elasticitet, hållfasthet och slitstyrka har bidragit till att skapa en ständigt växande marknad för gummidetaljer av olika slag. På tätningsområdet har de nya gummisorterna medfört en mycket snabb

(34 av 242 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark

Litteraturanvisning

H. Kylebäck, Konsumentkooperation och industrikarteller ( 1974);
F. Millqvist, ”Gummiringen satte fart på hjulen”, Daedalus, Tekniska museets årsbok ( 1991);
P. Schidrowitz m.fl. (utgivare), History of the Rubber Industry ( 1955).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, gummiindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gummiindustri