Guyana [gʉja:ʹ-], stat i nordöstra Sydamerika; 214 970 km2, 750 200

(11 av 75 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Guyana har en längre kust i söder mot Atlanten samt ett kort kustavsnitt i öster mot Karibiska

(17 av 120 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

En 20–60 km bred slätt innanför kustlinjen mot Atlanten är den minsta av de topografiska regionerna i Guyana. Upp till 5–6 km land översvämmas

(24 av 161 ord)

Klimat

Större delen av Guyana har ett tropiskt regnskogsklimat, som i söder

(11 av 74 ord)

Växtliv

Längs kusten finns ett bälte av mangrove, dominerad av arter i släktena Rhizophora och

(14 av 93 ord)

Djurliv

Eftersom regnskogarna är förhållandevis opåverkade är djurlivet rikt, om än inte fullt så artrikt som i ursprungliga delar av Amazonas. Här

(21 av 148 ord)

Naturskydd

Det fanns 2010 endast ett större naturskyddat område i Guyana: nationalparken

(11 av 21 ord)

Befolkning

Guyana hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 3 invånare per km2. Nästan hela befolkningen bor utmed kusten, medan inlandet till största delen är obefolkat. Till följd av en omfattande utvandring har Guyana en låg befolkningstillväxt.

Landet är föga urbaniserat; 2019 bodde

(41 av 287 ord)

Språk

Landets officiella språk är engelska. Den övervägande majoriteten (85 %) talar dock

(12 av 26 ord)

Religion

Ca 55 % av befolkningen är kristna, bland dem är de flesta anglikaner,

(13 av 82 ord)

Utbildning

Skolgången är obligatorisk och avgiftsfri mellan 6 och 15 års ålder. 95 % av

(14 av 87 ord)

Sociala förhållanden

Statlig ålderspension från 65 års ålder har funnits sedan 1940-talet. Det finns också allmänna

(14 av 94 ord)

Näringsliv

Under 1970-talet nationaliserades stora delar av Guyanas näringsliv, exempelvis de under många år dominerande gruv-

(15 av 101 ord)

Jordbruk

Endast 2 procent av landarealen är uppodlad, men jordbruket står ändå för

(12 av 81 ord)

Mineral, energi och industri

Under många år var bauxit den viktigaste mineraltillgången. Trots en betydande produktionsminskning under 1980- och 90-talen utgör den fortfarande grunden för stora delar av industrin.

(25 av 172 ord)

Utrikeshandel

Landet har normalt ett underskott i handelsbalansen. De viktigaste exportvarorna är

(11 av 38 ord)

Turism och gastronomi

Fram till 1990-talet spelade turismen en obetydlig roll i Guyana. Hotell och turistanläggningar var, förutom i huvudstaden Georgetown, fåtaliga, transportmöjligheterna begränsade och myndigheternas intresse för turismen som

(27 av 190 ord)

Kommunikationer

I kustområdet i Guyana finns ett förhållandevis tätt vägnät, medan floderna

(11 av 33 ord)

Massmedier

I Guyana finns endast en större tidning, den regeringsägda Guyana Chronicle (grundad 1881)

(13 av 89 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Enligt 1980 års författning är Guyana en kooperativ republik inom Samväldet, där presidenten utövar den verkställande makten. Presidenten, som

(19 av 133 ord)

Politik

Guyanas politiska historia har präglats av uppslitande politiska strider mellan de partierna People's Progressive Party (PPP) och People's National Congress (PNC), parlamentariska bojkotter och periodvis lamslaget lagstiftningsarbete. Det har också förstärkt de etniska skiljelinjerna i det guyanska samhället och i politiken, där röstandet traditionellt följt

(45 av 318 ord)

Rättsväsen

År 1917 började man i Guyana tillämpa engelsk rätt, med ändringar

(11 av 71 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 1 100 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 50 ord)

Litteratur, drama och teater

Guyanas mångkulturella verklighet återspeglas tidigt i dess litteratur. Ett exempel är den svarte 1800-talspoeten Simon Christian Oliver, som i sina dikter protesterade

(22 av 154 ord)

Arkitektur

De holländare som anlände till området i början av 1600-talet byggde befästningar som Fort Nassau (1627) vid Berbicefloden. Britterna erövrade Guyana

(21 av 148 ord)

Musik

Av kolonialhistoriska skäl liknar musiklivet i Guyana det på västindiska öar som Trinidad. Den indiska

(15 av 104 ord)

Historia

Före européernas ankomst var området bebott av olika urfolk, bland andra arawaker och kariber. Guyanas kust besöktes av spanjorerna redan år 1500. Nederländare slog sig ned här på 1600-talet, och under Napoleonkrigen ockuperades området av Storbritannien. År 1814 erkände Nederländerna Storbritanniens överhöghet över Guyana, och 1831 bildades kolonin Brittiska Guyana. Nederländerna hade utvecklat Guyana till en viktig producent av socker och importerat stora mängder afrikanska slavar som arbetskraft. Beslutet 1833 att

(71 av 507 ord)

Medverkande

 • Alf Hornborg
 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Strid
 • Claes-Adam Wachtmeister
 • Dag Retsö
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Krister Malm
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • Pedro da Cruz
 • Ragnar Hall
 • Stefan Anderberg
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
J.F. Eisenberg, Mammals of the Neotropics 1 (1989);
J. Lindblad, Guayana. Ett tropiskt vildmarksrike (1975).
Litteratur, drama och teater:
W. Harris, The Womb of Space: The Cross-Cultural Imagination (1983);
Bruce King (utgivare), West Indian Literature (1979).
Historia:
C. Baber, Guyana: Politics, Economics and Society (1986);
Stephen G. Rabe, U.S. Intervention in British Guiana: A Cold War Story (2005);
R.T. Smith, British Guiana (1962).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Guyana. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/guyana