gymnasium (latin, av gymnaʹsion), skola med uppgift att förbereda för högre studier vid universitet, högskola och akademi. Föregångare till gymnasiet var i vårt land medeltidens och reformationstidens domskolor och katedralskolor. Gymnasier upprättades från 1620-talet i ett antal stiftsstäder, det första i Västerås 1623. Gymnasiets huvuduppgifter avgränsades först i 1649 års skolordning. I denna delades undervisningsväsendet upp i tre stadier, trivialskolor, gymnasier och akademier. De två förstnämnda omfattade vardera fyra ettåriga klasser. Systemet i våra första skolordningar 1571 och 1611 med

(80 av 726 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Sixten Marklund

Litteraturanvisning

1960 års gymnasieutredning, Ett nytt gymnasium 4, SOU 1963:42;
B.R. Hall (utgivare), Valda aktstycken till svenska undervisningsväsendets historia ( 1912);
Sixten Marklund, Skolsverige 1950–1975 1–6 ( 1980–89);
Gunnar Richardson, Kulturkamp och klasskamp. Ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och kulturpolitik under 1800-talet ( 1963);
W. Sjöstrand, Pedagogikens historia 1–3 ( 1961–65).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, gymnasium. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gymnasium