gymnastiʹk (grekiska gymnastikēʹ (teʹchnē) ’gymnastik’, av gymnaʹzō ’träna’, till gymnoʹs ’naken’, eftersom kroppsövningar utfördes utan kläder), systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser

(21 av 144 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utvecklingen före 1900-talet

Den antika ”gymnastiken” bestod övervägande av olika idrottsgrenar (se antik idrott). När den antika kulturen återupplivades under renässansen gjorde man ansatser att knyta an också till denna ”gymnastik”. Ett exempel på detta är den italienske läkaren Hieronymus Mercurialis 1569 publicerade ”De arte gymnastica” (’Om den gymnastiska konsten’).

Men först med nygestaltningen av den fysiska fostran decennierna kring sekelskiftet 1800 kan man tala om en gymnastik i modernare mening, varvid det är den pedagogiska som står i centrum för intresset. Drivkrafter

(80 av 1098 ord)

Utvecklingen under 1900-talet

I OS i Stockholm 1912 presenterade två nordiska gymnastikpedagoger nya gymnastikformer, båda grundade på Lings principer. Elly Björkstén från Finland anpassade gymnastiken till ”kvinnans speciella fysik och psyke”. Hon använde mer rörelse- än ställningsgymnastik och poängterade ett rytmiskt och estetiskt rörelsesätt. Hon anpassade också övningarna till gymnasternas ålder och prestationsförmåga samt syftade till att utveckla hela

(56 av 398 ord)

Sociala förtecken

Redan hos Ling fanns vissa sociala aspekter på gymnastiken, främst med sikte på folkhälsan. Inom Svenska gymnastikförbundet, som organiserar den frivilliga gymnastiken i landet, har sådana

(26 av 185 ord)

Gymnastikfester

Bl.a. som ett propagandamedel anordnas regelbundet nationella och internationella gymnastikfester. Vid 100-årsminnet av Lings

(14 av 99 ord)

Tävlingar

Trupptävlingar, som ingick i OS 1906–20 (tre guld till Sverige), förekommer numera huvudsakligen i Norden. Reglerna i truppgymnastik utformas nationellt, men viss samordning förekommer mellan de europeiska länderna. I Sverige finns ett stort antal tävlingsklasser som täcker såväl ungdoms- som elittrupper. Bedömning sker enligt särskilt reglemente, anpassat till respektive klass. Dessutom utdelas vartannat år ”Gymnastikens Oscar” till en grupp.

Internationell tävlingsgymnastik är en bedömningssport som administreras av FIG. Reglerna fastställs i FIG:s tekniska reglemente och bedömningsreglemente, vilka kan ändras vart

(80 av 561 ord)

Gymnastik i skolundervisningen

Gymnastik i den svenska skolan har sin upprinnelse i Per Henrik Lings ”pedagogiska

(13 av 92 ord)

Skador

I kvinnlig tävlingsgymnastik premieras rörelser som i elitsammanhang bäst kan utföras av en kropp som inte genomgått pubertet, vilket gynnar flickor med sen pubertet. Det har också visats att

(29 av 204 ord)

Medverkande

  • Jan Lindroth
  • Lars-Magnus Engström
  • Olof Kihlmark
  • Åke Andrén-Sandberg

Litteraturanvisning

O. Halldén, ”En återblick på gymnastiken åren före 1950”, Svensk Gymnastik (1989);
O. Holmberg, Den svenska gymnastikens utveckling (1939);
Gustav Moberg, Hj. Ling (1941);
A.-L. Näsmark, ”De stora nydanarna i seklets början inom kvinnogymnastiken”, Svensk Gymnastik (1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, gymnastik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gymnastik