I OS i Stockholm 1912 presenterade två nordiska gymnastikpedagoger nya gymnastikformer, båda grundade på Lings principer. Elly Björkstén från Finland anpassade gymnastiken till ”kvinnans speciella fysik och psyke”. Hon använde mer rörelse- än ställningsgymnastik och poängterade ett rytmiskt och estetiskt rörelsesätt. Hon anpassade också övningarna till gymnasternas ålder och prestationsförmåga samt syftade till att utveckla hela

(56 av 397 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sociala förtecken

Redan hos Ling fanns vissa sociala aspekter på gymnastiken, främst med sikte på folkhälsan. Inom Svenska gymnastikförbundet, som organiserar den frivilliga gymnastiken i landet, har sådana

(26 av 183 ord)

Gymnastikfester

Bl.a. som ett propagandamedel anordnas regelbundet nationella och internationella gymnastikfester. Vid 100-årsminnet av Lings

(14 av 97 ord)

Tävlingar

Trupptävlingar, som ingick i OS 1906–20 (tre guld till Sverige), förekommer numera huvudsakligen i Norden. Reglerna i truppgymnastik utformas nationellt, men viss samordning förekommer mellan de europeiska länderna. I Sverige finns ett stort antal tävlingsklasser som täcker såväl ungdoms- som elittrupper. Bedömning sker enligt särskilt reglemente, anpassat till respektive klass. Dessutom utdelas vartannat år ”Gymnastikens Oscar” till en grupp.

Internationell tävlingsgymnastik är en bedömningssport som administreras av FIG. Reglerna fastställs i FIG:s tekniska reglemente och bedömningsreglemente, vilka kan

(77 av 548 ord)

Medverkande

  • Olof Kihlmark
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Utvecklingen under 1900-talet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gymnastik/utvecklingen-under-1900-talet