hälso- och sjukvård, verksamheter som avser att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador. Som övergripande mål anger hälso-

(20 av 142 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Organisation

Regionerna svarar för den övervägande delen av finansieringen av hälso- och sjukvård. Finansieringen utgörs av skattemedel och statsbidrag. Sjukvården delas in i öppen vård (patienten besöker en mottagning eller får behandling i hemmet) och sluten vård (patienten är inlagd vid sjukhus). För öppen vård gäller patientavgifter, som varierar något mellan regionerna; den enskildes totala kostnader begränsas av ett högkostnadsskydd. En betydande del av vårdresurserna finns inom privata verksamheter, främst primärvårdsmottagningar men även ett fåtal sjukhus samt vårdhem. Finansieringen kommer emellertid

(80 av 1170 ord)

Historisk belysning

Vård, omsorg och till en viss del även läkekonst har alltid varit en del av det dagliga livet och i äldre tid främst en uppgift för kvinnorna. Gradvis tilltog ”specialiseringen”, och s.k. kloka gummor och gubbar framträdde som ett slags professionella botare. Mot slutet av medeltiden hittar vi vad som skulle kunna kallas de första yrkesverksamma läkarna i landet. Det var då fråga om hantverksutbildade kirurger från kontinenten.

De första vårdinstitutionerna var de medeltida hospitalen, som framför allt tog hand

(80 av 1168 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Roger Qvarsell
  • Sven-Olof Isacsson

Litteraturanvisning

V. Falk & Kerstin Nilsson, Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige (2 upplaga 1999);
R.Å. Gustafsson, Traditionernas ok: Den svenska hälso- och sjukvårdens organisering i historiesociologiskt perspektiv (1987);
K. Johannisson, ”Folkhälsa: Det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget”, Lychnos 1991; E. Palmblad, Medicinen som samhällslära (1990);
R. Qvarsell, Vårdens idéhistoria (1991);
C. Romlid, Makt, motstånd och förändring: Vårdens historia speglad genom det svenska barnmorskeväsendet 1663–1908 (1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hälso- och sjukvård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hälso-och-sjukvård