(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Härjedalen är mer än något annat svenskt landskap präglat av fjällen. Av den totala arealen ligger 4/5 högre än 500 m ö.h., mot t.ex. 2/5 för Lappland. Terrängutformningen visar en nära relation till berggrundens sammansättning och struktur, men även de kvartära nedisningarna har

(43 av 300 ord)

Klimat

Härjedalen är ett av de svenska landskap som har mest utpräglat

(11 av 77 ord)

Växtliv

Floran i Härjedalen är mycket omväxlande. Detta beror till stor del på den stora nivåskillnaden, ca 1 500 m, mellan landskapets högsta och lägsta punkt och på att berggrunden i vissa områden är mycket kalkrik. Kärlväxtfloran omfattar ca 750 arter, vartill kommer uppskattningsvis 400 småarter av fibblor och maskrosor.

Fjällbjörk, som

(51 av 356 ord)

Djurliv

Faunan är i jämförelse med andra svenska landskap en av de artfattigaste, men samtidigt också, i synnerhet vad gäller ryggradslösa djur, den sämst utforskade. Artfattigdomen får tillskrivas att lågland, större odlingsbygder och näringsrika

(33 av 231 ord)

Kulturlandskap

Jordbruksbygden i Härjedalen är av naturliga skäl ytterligt begränsad och domineras i dag helt av fodermarker. Likafullt har kornodling förekommit långt upp i

(23 av 163 ord)

Medverkande

  • Bengt Danielsson
  • Mats Widgren
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/härjedalen/naturlandskap-och-kulturlandskap