hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och

(11 av 69 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv. Begreppet ger dock utrymme för en mycket

(17 av 120 ord)

Organisation

Organisatoriskt hanteras frågan om hållbar utveckling på flera nivåer:

• Kommissionen för hållbar utveckling tillsattes av FN 1992 och har som uppgift att följa upp medlemsländernas åtaganden från Riokonferensen samma år och från Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002.

• Organisationen World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) sammanför omkring 200 multinationella

(53 av 376 ord)

Indikatorer

För att åskådliggöra i vilken utsträckning utvecklingen går mot hållbarhet eller inte används olika indikatorer (ibland gröna nyckeltal) såväl internationellt som nationellt och lokalt. För Sveriges del har regeringen i en skrivelse 2006 presenterat 87 indikatorer för hållbar utveckling. Tolv indikatorer

(41 av 289 ord)

Medverkande

  • Per Elvingson

Litteraturanvisning

L.R. Brown, Plan B 3.0: Uppdrag: rädda jorden! (svensk översättning 2008);
F. Gröndahl & M. Svanström, Hållbar utveckling (2011);
Jan Olsson, Hållbar utveckling underifrån? (2005);
C. Persson & T. Persson, Hållbar utveckling: Människa, miljö och samhälle (2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hållbar utveckling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hållbar-utveckling