Sjukdomar och skador kan medföra att höftledens funktion nedsätts eller upphävs. Livslång invaliditet

(13 av 92 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nekros av lårbenshuvudet (kaputnekros)

Kärlförsörjningen av lårbenshuvudet sker väsentligen dels genom själva benvävnaden i lårbenshalsen, dels genom ledkapseln. Kärlen i lårbenshalsen kan skadas vid

(20 av 141 ord)

Neonatal höftinstabilitet

Hos 1–2 av 1 000 nyfödda är höften instabil, dvs. ur led (luxerad) eller så slapp att luxation hotar. Tillståndet är sex gånger vanligare hos flickor än hos pojkar,

(29 av 196 ord)

Bakteriell inflammation (septisk koxit)

Höftledsinflammation orsakad av bakterier är ett allvarligt tillstånd som snabbt kan förstöra leden, såväl

(14 av 94 ord)

Koxit (coxitis simplex)

En vanlig anledning till hälta och smärta i höftleden hos barn

(11 av 55 ord)

Perthes’ sjukdom

Sjukdomen, som är uppkallad efter den tyska kirurgen Georg C. von Perthes (1869–1927), är en

(15 av 104 ord)

Fysiolys

Fysiolys innebär att den del av höftledskulan som ligger ovanför tillväxtzonen börjar glida bakåt–nedåt. Den drabbade är vanligen en yngre tonåring som ganska ofta är stor och kraftig. Symtomen brukar vara smygande med successivt

(34 av 238 ord)

Artros i höftleden (koxartros)

Artros (”ledförslitning”) är en viktig orsak till smärta och rörelseinskränkning i höften hos äldre personer. Tillståndet uppträder som en följd av sjukdom eller skada i höftleden (sekundär koxartros) eller utan känd orsak (primär eller idiopatisk koxartros). Artros som

(38 av 265 ord)

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit)

Sjukdomen, som kan drabba höftleden redan i barnaåren (juvenil idiopatisk artrit),

(11 av 64 ord)

Höftfraktur

Benämningen höftfraktur avser såväl brott på lårbenshalsen (cervikal höftfraktur) som fraktur genom lårbensskaftets översta del, det s.k. trokanterområdet (trokantär höftfraktur) samt brott just under trokanterområdet (subtrokantär fraktur). Frakturformerna skiljer sig beträffande prognos och behandling. Höftfraktur hos äldre är vanlig och svårbehandlad och medför stora sociala konsekvenser. Varje år opereras i Sverige ca 18 000 personer för höftfraktur. Tre fjärdedelar av dem är kvinnor, och medelåldern är omkring 80 år. Ungefär 1/4 av alla ortopediska vårdplatser används för patienter med höftfraktur. Den

(81 av 613 ord)

Luxation genom våld

Luxation av en frisk höftled kräver ett kraftigt våld, t.ex. en trafikolycka. Denna typ av höftledsluxation medför vanligen

(18 av 125 ord)

Snapping hip och trokanterit

När man känner eller till och med hör att det knäpper

(11 av 69 ord)

Medverkande

  • Anders Rydholm
  • Daniel Jerrhag
  • Göran Bauer
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sjukdomar och skador. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/höft/sjukdomar-och-skador