Haiti, stat i Västindien; 27 750 km2, 11,4 miljoner invånare (2020).

(11 av 73 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Haiti är mycket bergigt. Bergskedjorna i norr och söder gör att Haiti har två åt väster långt utskjutande halvöar. Dessa innesluter den breda

(23 av 161 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Haiti är mycket bergigt. Omkring två femtedelar av arealen överstiger 500 m ö.h. Bergskedjan Massif du Nord, som följer norra kusten,

(21 av 136 ord)

Klimat

Haitis tropiska klimat påverkas av landets topografi och närheten till havet. Medeltemperaturen för

(13 av 86 ord)

Växtliv

Vegetationen påminner om den i Cuba och Dominikanska republiken, men skog

(11 av 49 ord)

Djurliv

Djurlivet har alltid varit relativt artfattigt till följd av Hispaniolas isolerade läge, men det har under sen tid därtill utarmats i takt

(22 av 151 ord)

Naturskydd

Det finns tre större naturskyddade områden i Haiti. Två av dessa

(11 av 24 ord)

Befolkning

Haiti är tättbefolkat, 411 invånare per km2 (2020). Landet har en stor utvandringen till Dominikanska republiken och USA, vilket bidrar till att folkökningen

(23 av 168 ord)

Språk

I stort sett hela befolkningen i Haiti talar haitiska, ett franskbaserat

(11 av 55 ord)

Religion

Katolska kyrkan, som kom till Haiti med de spanska kolonisatörerna, omfattas i dag av drygt 70 procent av landets invånare. Bland protestanterna är baptistkyrkorna störst med nästan 7 procent av befolkningen som medlemmar. Därutöver finns även mindre grupper av sjundedagsadventister, metodister, pingstvänner och anglikaner. I

(45 av 301 ord)

Utbildning

Den sexåriga grundskolan är obligatorisk och avgiftsfri, men på grund av brist på lärare och skolor är det endast 60 %

(21 av 141 ord)

Sociala förhållanden

Haiti är det i särklass fattigaste och minst utvecklade landet i Västindien. Inkomst- och klasskillnaderna är enorma. Lönerna inom

(19 av 132 ord)

Näringsliv

Haiti är ett av Amerikas fattigaste länder och mycket beroende av ekonomisk hjälp från USA, Världsbanken och Internationella valutafonden.

Jordbruket kännetecknas av mycket låg produktivitet och ytterst ojämlika ägandeförhållanden. Över halva landet ägs av 4 procent av

(37 av 261 ord)

Kommunikationer

Vägnätet, som omfattar 4 160 km, är dåligt, och en stor del

(12 av 48 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Haiti är mycket liten (3 ex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns två

(16 av 105 ord)

Statsskick och politik

Republiken Haitis senaste författning gäller sedan juni 2012 och är starkt influerad av statsskicket i USA och Frankrike med stor makt för presidentämbetet. Presidenten väljs för fem år och kan inte väljas om direkt. Presidenten utser premiärminister, som måste godkännas av parlamentets båda kamrar. Senaten

(45 av 317 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Haiti är traditionellt baserad på fransk rätt, inklusive Code

(11 av 43 ord)

Mänskliga rättigheter

Flera faktorer gör att den tidigare kolonin och Latinamerikas fattigaste land Haiti i dag brottas med stora problem rörande mänskliga rättigheter. Århundraden av ekonomiska, politiska och sociala svårigheter samt flera förödande naturkatastrofer (se Historia) har lämnat landet med kronisk fattigdom och omfattande korruption.

(43 av 301 ord)

Försvar

Haiti har inga militära förband. De polisiära styrkorna uppgår (2008) till ca 2 000

(14 av 91 ord)

Litteratur

Den haitiska litteraturen föddes samtidigt med att landet 1804 blev självständigt, och förtjänsten av det tillkommer främst dramatikerna Fligneau och Dupré. Den var starkt påverkad av franska

(27 av 187 ord)

Konst

Haitis urbefolkning, som utplånades av de spanska och franska kolonisatörerna, ersattes gradvis av afrikanska slavar, varigenom kulter med ursprung

(19 av 130 ord)

Musik

Den mest uppmärksammade musiken i Haiti är den som används i samband med voodookulten. Varje gudom har sina typiska sånger och rytmiska mönster under fester (för gudomarna eller jordbruket, mot sjukdom och så vidare) där gudomarnas besittning

(37 av 258 ord)

Historia

Ön Hispaniola besöktes av Columbus redan på dennes första resa 1492. På öns östra del anlades de första europeiska bosättningarna i Nya världen. Öns västra del, dagens Haiti, förblev emellertid nästan öde fram till 1600-talet. Franska buckanjärer slog sig då ned i området, och 1665 tillsatte Frankrike en guvernör på ön Tortuga. Spanien erkände 1697 Frankrikes suveränitet över Hispaniolas västra del. Den franska kolonin, som fick namnet Saint Domingue, förvandlades under 1700-talet till världens ledande sockerproducent.

Vid franska revolutionens utbrott

(80 av 1227 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Strid
 • Curt Dahlgren
 • Dag Retsö
 • Fredrik Önnervik
 • Göran Andersson
 • Hans Sjöberg
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • John Strange
 • Kjell A. Johansson
 • Lennart Weibull
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • Mikael Parkvall
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Ragnar Hall
 • Stefan Anderberg
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
N.J. Saunders, The Peoples of the Caribbean: An Encyclopedia of Archaeology and Traditional Culture (2005).
Religion:
L.G. Desmangles, The Faces of the Gods: Vodou and Roman Catholicism (1992).
Växtliv:
R.M. Moscoso, Catalogus florae domingensis (1943).
Djurliv:
E. Bolay, Ecology of a Caribbean Island. (1991);
James Bond, Birds of the West Indies (4:e upplagan 1979).
Litteratur:
O.R. Dathorne, Dark Ancestor: The Literature of the Black Man in the Caribbean (1981);
N.M. Garrett, The Renaissance of the Haitian Poetry (1954);
M. Laroche, Haïti et sa littérature (1963).
Historia:
Elizabeth Abbott, Haiti: A Modern History (2011);
B. Diederich & A. Burt, Papa Doc: Haiti and Its Dictator (1972);
C.E. Fick, The Making of Haiti (1990);
M. Lundahl,Peasants and Poverty: A Study of Haiti (1979);
D. Nicholls, From Dessalines to Duvalier (2:a upplagan 1996);
H. Schmidt, The United States Occupation of Haiti, 1915–1934 (1971).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Haiti. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/haiti