Natur:
Natur i Halland, utgiven av Länsstyrelsen i Hallands län 1977;
Y. Sass, Fredad natur i Halland (1991);
C. Skottsberg & K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur i Halland (1952);
A. Wirdheim & T. Carlén, Fågelstråk (1986).
Kulturlandskap:
G. Jacobsson, ”Ljungheden – en livets chans”, Varbergs Museums Årsbok 1982;
N.G. Stenström, Slöinge och Eftra socknar 1600–1870: En kulturgeografisk studie (1945).
Dialekter:
C.A. Colliander, Bidrag till kännedomen om Halländska allmogemålet (1868);
John Jacobsson, Skreamålets ordförråd omkring 1900 (1966);
J. Kalén, Ordbok över Fageredsmålet (1923);
P. von Möller, Ordbok öfver halländska landskapsmålet (1858);
S. Nilsson, ”Folkmålen i Halland”, Hallands historia 2 (1959);
Patrik N. Peterson, Ordbok över Valldamålet (1946);
T. Torbiörnsson, ”Om sj- ock tj-ljuden i mellersta Halland”, Svenska landsmål (1904);
J. Wangö, Ordbok över Knäredsmålet (1963);
E. Wigforss, Södra Hallands folkmål (1913–18).
Ortnamn:
Ortnamnen i Hallands län 1–3 (1948–80);
B. Ejder, ”Några halländska naturnamn”, Namn och bygd 1986;
A. Janzén, ”Några halländska ortnamn”, Namn och bygd, 1955;
K.G. Ljunggren, ”Hallands ortnamn”, Hallands historia 2 (1959);
K.G. Ljunggren, ”Några sydsvenska kultnamn”, Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1968;
J. Sahlgren, ”Namn och bygder i Halland”, Svenska turistföreningens årsskrift 1933.
Folkkultur:
B.-A. Person, ”Det halländska kulturlandskapet”, STF:s årsskrift 1976;
A. Sandklef, ”Hallands folkkultur”, Hallands historia 2 (1954);
I. Sjöberg (utgivare), Halland från A till Ö (1989).
Förhistoria:
Å. Fredsjö, Studier i Västsveriges äldre stenålder (1953);
A. Furingsten m.fl., Från flintverkstad till processindustri (1984);
E. Lindälv, Fornfynd och fornminnen i norra Halland (3:e upplagan 1980);
L. Lundborg, Undersökningar av bronsåldershögar och bronsåldersgravar i södra Halland (1972).
Historia:
B. Karlsjö, Halländska riksgränsen (1991);
E. Montell, Halländsk historia (2:a upplagan 1983);
J. Roséen m.fl. (utgivare), Hallands historia 1–2 (1954–59).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/halland/litteraturanvisning