Hallandsåstunneln, Hallandsåsprojektet, 8,6 km lång järnvägstunnel genom Hallandsåsen i nordvästra Skåne, invigd 2015. Tunneln består

(15 av 101 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledande borrarbete

Hallandsåsen är en urbergshorst, cirka 40 km lång och 5–10 km bred. Inledningsvis räknade

(14 av 97 ord)

Miljöskandal och byggstopp

Tunneln dränerade åsen mer än planerat och vållade en omfattande grundvattensänkning i ett cirka 5 km brett område över den norra tunneldelen

(21 av 146 ord)

Avslutande borrarbete

Bygget återupptogs 2004 efter beslut av regering och riksdag, en miljödom som reglerade grundvattenläckaget

(14 av 98 ord)

Den politiska beslutsprocessen

Under första delen av 1980-talet började det europeiska näringslivet att bedriva lobbyverksamhet för en kraftig upprustning av transportnätet. I detta sammanhang lanserades förslaget om en skandinavisk länk mellan Oslo och Hamburgområdet. Vid sidan av stora utbyggnader av motorvägar och en Öresundsbro föreslogs också en dubbelspårig järnväg längs den svenska västkusten.

År 1985 presenterades en första mer ambitiös studie om förutsättningarna för en tunnel genom Hallandsåsen. Studien tillkom på initiativ av bl.a. LO-distriktet i Skåne, Båstads kommun och Länsstyrelsen i dåvarande

(80 av 1004 ord)

Medverkande

  • Arne Forsman
  • Gunnar Falkemark

Litteraturanvisning

Kring Hallandsåsen: Delrapport från Tunnelkommissionenter, SOU 1998:60; Miljö i grund och botten: Erfarenheter från Hallandsåsen. Slutrapport från Tunnelkommissionen, SOU 1998:137.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Hallandsåstunneln. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hallandsåstunneln