hemtjänst, social hemhjälpen form av bistånd som åligger kommunerna enligt socialtjänstlagen (2001:453). Hemtjänsten sörjer för att äldre personer samt personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får hjälp och vård i hemmet. Sedan januari 2011 anges i socialtjänstlagen att äldre människor så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges. Hemtjänsten omfattar hjälp med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som städning, inköp och

(72 av 513 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Barbro Holmberg
  • Elisabet Cedersund

Litteraturanvisning

M. Hellström, Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen (2006);
M. Nordström, Hemtjänsten: Organisering, myndighetsutövning, möten och arbete (2000);
A. Thunved, Nya sociallagarna (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hemtjänst. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hemtjänst