(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Orsak och smittvägar

Hepatit B orsakas av ett hepadnavirus.

Smittan sprids vanligen via blodtransfusion,

(11 av 48 ord)

Symtom och diagnostik

Symtomen vid akut hepatit B liknar dem vid hepatit A, det vill säga feber, diarré och illamående, men diarré är mindre vanlig. En uttalad matleda

(25 av 173 ord)

Smittskydd och behandling

Vaccin mot hepatit B finns och består av icke-infektiöst HBsAg, framställt med rekombinant DNA-teknik (se genteknik). I många länder ingår vaccination mot hepatit B i det

(26 av 176 ord)

Förekomst

I Sverige har under senare år cirka 1 500 fall upptäckts årligen, varav flertalet har utgjort kroniska infektioner, som i de

(21 av 132 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Hepatit B. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hepatit/hepatit-b