herrgård, herresäte, större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt

(11 av 27 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

Under medeltiden tillhörde de flesta herrgårdar det framväxande världsliga frälset, men även ledande personer inom det andliga frälset har förfogat över herrgårdar. När kronan efter

(25 av 177 ord)

Kulturhistoria

En herrgårds arbetsorganisation har varierat efter gårdens storlek och har samtidigt genomgått omfattande förändringar under seklernas gång. Under 1600- och 1700-talen byggde den till stor del på dagsverksskyldiga bönders och torpares arbetsinsatser. Under ett adligt säteri lydde frälsebönder, vilka brukade mark som ägdes av herrgårdens innehavare och betalade för detta i

(51 av 364 ord)

Byggnadshistoria

Under medeltiden var herrgårdarnas bebyggelse i allmänhet anpassad efter fortifikatoriska behov, i många fall med kringbyggda borgar eller s.k. fasta hus av sten. Delar av sådana anläggningar ingår i åtskilliga svenska herrgårdar och slott. Man kan

(36 av 253 ord)

Medverkande

  • Lars-Olof Larsson
  • Mats Bergman
  • Mats Hellspong

Litteraturanvisning

L-O. Larsson, Bönder och gårdar i stormaktspolitikens skugga ( 1983);
Sven A. Nilsson, Krona och frälse i Sverige 1523–1594 ( 1947);
M. Revera, Gods och gård 1650–1680 ( 1975).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, herrgård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/herrgård