hjärtsjukdomar, sjukliga förändringar i hjärtats blodkärl, muskulatur och/eller klaffar. Åderförkalkningssjukdom (ateroskleros) i hjärtats kranskärl svarar för en stor andel av all sjukdom och dödlighet i industriländerna och ökar snabbt i utvecklingsländerna.

I dödsorsaksstatistiken slås dödsfall i hjärtsjukdom ofta

(38 av 267 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kranskärlssjukdom

Kranskärlssjukdom är en sammanfattande benämning på de sjukdomstillstånd som beror på åderförkalkning

(12 av 84 ord)

Hjärtrytmrubbning

Med hjärtrytmrubbning (hjärtarytmi) avses avvikelser från den normala slagrytmen (sinusrytmen). Hjärtrytmrubbning är ett uttryck för störd förmåga till bildning och/eller transport av elektriska impulser inom hjärtat. Störningarna kan leda till att hjärtat slår oregelbundet utan också att det slår för fort (takyarytmi) eller för långsamt (bradyarytmi) eller att

(48 av 337 ord)

Inflammatoriska hjärtsjukdomar

Inflammation i hjärtats innerhinna (endokard), endokardit, orsakas av bakterier. Dessa angriper vanligen innerhinnan invid en hjärtklaff. Risken för endokardit är störst i klaffar som är förändrade, exempelvis på grund av medfödda missbildningar. Om behandling inte sätts in i tid trasas den angripna hjärtklaffen sönder, så att den

(47 av 332 ord)

Kardiomyopati

Kardiomyopati är en generell hjärtmuskelsjukdom och förekommer i två huvudformer. Den ena, dilaterad kardiomyopati, kännetecknas av en uttalad nedsättning av hjärtmuskelns sammandragningsförmåga med åtföljande hjärtförstoring (dilatation) och svår hjärtsvikt. Den andra är kombinerad med en uttalad förtjockning av kammarmuskulaturen (hypertrofisk kardiomyopati), som

(42 av 296 ord)

Hjärtfel

Hjärtfel, vitium organicum cordis, VOC, förekommer i två former, medfödda och förvärvade.

Medfödda hjärtfel uppstår under graviditetens första månader och förekommer hos cirka 8 av 1 000 levande födda barn. Ungefär en tredjedel av missbildningarna är av allvarlig natur och ger vanligen symtom under de första levnadsmånaderna. En lika stor andel utgörs av obetydliga missbildningar som

(56 av 388 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Lars Rydén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hjärtsjukdomar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hjärtsjukdomar